Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa en bok, åk 9, Jenny av Jonas Gardell vt 19

Skapad 2019-05-03 13:07 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du läser Jenny. Förutom att läsa kommer du också i olika övningar kopplat till boken träna din muntliga och din skriftliga förmåga.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Ta del av viktiga och lärorika berättelser. Lär känna en svensk författare. Träna och visa din förmåga att läsa.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Att eleven utvecklar sin förmåga att:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Vi ser förhistorien till boken Jenny tillsammans; "En komikerns uppväxt" och samtalar om karaktärerna främst med fokus på Juha, Jenny och Thomas.

Du läser Jenny i skolan och hemma om det behövs.

 • Du följer ett lässchema vecka för vecka och efter får du lösa uppgifter som är kopplat till texten. Uppgifterna ligger i classroom

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut¬veckla kunskaper och värden. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (kap 1, s 9).

Eleven ska också träna på att kunna ”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (kap 3, s 123).

Visa vad du lärt dig

 • Besvara frågor kopplat till texten efter den aktuella läsningen
 • Delta i ett samtal 

Tidsram

Boken är uppdelad i olika läsavsnitt. Varje avsnitt behandlas genom att du får arbeta med uppgifter på lektionstid.

Bedömning

 

Kunskapskraven Läsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: