Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ VT-19 åk 6 TY/VB Familie, Telefonnummer und ein Land

Skapad 2019-05-03 15:19 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna berätta om din en känd eller en påhittad familj.

Du ska kunna förstå texter på tyska.

Du ska kunna förstå talad tyska.

Innehåll

Att lära sig namn på familjemedlemmar och släktingar och att kunna berätta om dessa.

Läsa en enkel text på tyska och översätta den till svenska.

Lyssna på telefonsamtal och höra vilka telefonnummer som sägs, var personerna är och med vem de är tilsammans med.

Genomförande

Vi arbetar med ord, fraser och övningar som finns i läroboken kring detta tema. Du får se en keynote på en familg som du kan använda som mall när du gör din egen keynote på din/en familj. Ni får sedan sitta i smågrupper och berätta om din/en familj. Vi tränar siffror på olika sätt.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

Formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal.

Första tyska i skrift

Förstå tyska i tal

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal.

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Matriser

M2
Meine Familie, Telefonnummer und ein Land

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hur du uttrycker dig när du pratar tyska.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Exempel: Du pratar med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör, men inte påverkar begripligheten. Ich heisse X. Ich wohne in Lund. Ich bin dreizehn Jahre alt. Meine Mutter heisst A.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Exempel: Du pratar med meningar som beskriver. Du gör grammatiska och ordvalsfel som stör, men inte påverkar begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina meningar så att den röda tråden blir tydlig. Ich heisse X und ich wohne in Lund. Lund liegt in Schweden. Ich bin dreizehn Jahre alt. Ich habe eine Mutter und sie heisst A. Sie kommt aus Dänemark.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Exempel: Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Mein Name ist X und in wohne in Lund. Lund liegt in Schweden. Ich bin dreizehn Jahre alt. Ich habe eine Mutter und sie heisst A. Sie ist vierzig Jahre alt und sie kommt aus Dänemark. Sie mag tanzen.
Ny aspekt
Hur du förstår skrivna texter på tyska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Hur du förstår talad tyska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: