Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politisk filosofi

Skapad 2019-05-03 15:35 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Filosofi
Politisk filosofi handlar om vem som skall ha vad och varför. Detta är en fråga som påverkar väldigt mycket av vår vardag och definitivt hela det politiska systemet som omger oss.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: Politisk filosofi

Övningar, presentationer och dokument

Grupper och arbetsyta

Kontraktsteori (etik)

Test - prov

Två påståenden

Inledning och positiv och negativ frihet

Ökar eller minskar friheten

Politisk utilitarism

Robert Nozick

Är detta rättvist enligt Nozick

John Rawls

Politiska sakfrågor

Elizabeth Anderson

Filosofera kring Corona hanteringen

Vad?

Vi skall jobba med skillnaden mellan positiv och negativ frihet. Vi skall gå igenom fyra olika filosofiska svar på detta och ni skall få tillämpa dem på olika frågor.

Varför?

Detta är viktigt därför att politik är det som bygger upp hur samhället styrs och därmed genomsyrar detta hela din vardag. 

Hur?

I  huvudsak kommer det att vara föreläsningar om olika begrepp och filosofiska inriktningar, detta följs av tillämpningar av deras filosofi på konkreta situationer och politiska påståenden.

Hur bedöms era kunskaper? 

Detta kommer att examineras med ett hemprov. 

Uppgifter

 • Prov politisk filosofi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.
  Fio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
  Fio  A
 • Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
  Fio  C
 • Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
  Fio  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: