Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk-, decimal- och procenttal samt sambanden dem emellan

Skapad 2019-05-03 15:48 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Matematik
Du kommer under detta arbetsområde att få träna dig mer på bråk-, decimal- och procenttal samt på sambanden dem emellan.

Innehåll

Mål

Då vi arbetat med detta arbetsområde skall du:

 • känna dig säker på positionssystemet, d.v.s. veta vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas för, t.ex. att siffran 4 i talet 12,34 är värd 4 hundradelar.
 • kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal i huvudet, m.h.a. skriftliga räknemetoder samt med miniräknare.
 • kunna läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje samt kunna rita egna tallinjer.
 • veta vad procent betyder och kunna beräkna 1%, 25%, 50% och 75% av ett tal.
 • kunna läsa av och ange bråk samt kunna storleksordna dem.
 • omvandla bråktal till tal i blandad form.
 • kunna koppla procenten ovan till bråk samt kunna skriva dem som decimaltal. (t.ex. 25% = 1/4 = 0,25)

Undervisning

Du kommer att få träna dig genom att:

 • delta i genomgångar enskilt och i mindre grupp.
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet på egen hand, tillsammans med en lärare  och tillsammans med en eller ett par kamrater.
 • träna på bl.a. elevspel.se och Nomp i din Chromebook.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • höra dig delta i mindre samtal kring arbetsområdet.
 • du kommer att få göra ett prov i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: