Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säkerhetsveckor Poeterna

Skapad 2019-05-04 12:26 i Floraparkens förskola Svedala
Om det börjar brinna .....vad gör man då?
Förskola
Säkerhetsveckor, där barn och pedagoger får ta del av och lära sig hur man går till väga vid utrymning, får information om vad polis och brandmän gör.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi startar ett brandprojekt, där vi jobbar med brand och 112. Barnen får kunskap i hur man gör om det börjar brinna och allt som är viktigt att kunna då.
En brandövning kommer att utföras och vi lär oss var vår uppsamlingsplats är. Vi kommer prata om hur övningen går till och vart man tar vägen när larmet går!

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi vill ge barnen en förberedelse på hur och vad man ska göra om det börjar brinna.

Vi tränar och går igenom en brandövning med utrymning på förskolan. Detta för att skapa en trygghet hos barnen så de vet hur det går till om det börjar brinna och brandlarmet går på. 

Hur kommer vi jobba med det?

Med de små barnen förbereder vi barnen genom att prata om brand, brandbil, eld och utrymning av förskolan.Vi pratar även om polisen och vad den gör. Detta för att ge barnen tid att ta till sig och hinna få reflektera, se och förstå .

Detta kommer vi göra:

- vi läser en bok om halvan och brandbilen, Halvan och polisbilen osv ( QR-kod), har QR-koder med ljud, hur de olika utryckningsfordonen låter.

- vi tittar på hur brandbilen ser ut, den har en stege på taket och en slang....vi pratar om hur brandbilen låter, och varför, hur se polisbilen ut, hur låter den och vad gör polisen

- vi tittar i huset vart vi har nödutgångar, brandvarnare och brandsläckare.

- vad gör man om det börjar brinna, hur går det till när man utrymmer förskolan, var är vår samlingsplats. 

- vi tittar på en film, Ellie o Jonas

- vi gör en brandövning gemensamt med alla barn och pedagoger på förskolan. 

- vi dramatiserar en brandhändelse med vårt bilgarage som har förvandlats till en brandstation

- vi träffar polisen och tittar på polisbilen

Mål

Barnen blir trygga och förberedda när väl brandövningen är. Får kännedom om polisen. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

 

 

 

 

 

 

 Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: