Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning - Statistiska spekulationer och slutsatser

Skapad 2019-05-04 15:48 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Geografi
Efter att ha lärt oss mycket om grunderna för vad som påverkar befolkningsfördelning och befolkningstillväxt i världen skriver vi en enskild uppgift i vilken vi spekulerar om ett land utifrån statistik, ett land vi inte vet namnet på i förväg...

Innehåll

Du blir i detta projekt tilldelad statistik om ett specifikt land i världen. Du får inte veta vilket land det är, utan ska på detta sätt få visa din förmåga att avläsa statistik och modeller för att dra slutsatser om landets situation och utveckling över tid. Som verktyg har du alla anteckningar från arbetet hittills och inför det prov om demografi vi skrivit. Med stöd av det du har lärt dig ska du med ord beskriva vad som kan förklara statistiken om landet, dra slutsatser om dess situation och utveckling fram till denna samt spekulera i dess framtida utveckling. Du kommer även att kunna använda dig av kartböcker.

Du blir tillsammans med ett par av dina klasskamrater tilldelad statistik om ett av följande anonyma länder:

Alfa

Beta

Gamma

Delta

Sigma

Psi

Omega

 

I slutet av projektet kommer ni som har haft samma land att få diskutera slutsatserna om landet. Det är dock annars framför allt en enskild uppgift som du skriver själv och lämnar in.

Du har fått ditt häfte utskrivet men hittar det även i uppgiften "Statistiska spekulationer". Där ligger alla häften så det är viktigt att du kommer ihåg vilket av dem du blev tilldelad eftersom du bara ska använda statistiken i det häftet.

Du hittar i uppgiften även frågorna att svara på och lämna in med hjälp av statistiken.

Uppgifter

  • Statistiska spekulationer

Matriser

Ge
Bedömning statistiska spekulationer och slutsatser

Godtagbar förmåga - E
God förmåga - C
Utvecklad förmåga - A
Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och befolkningstillväxt.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och befolkningstillväxt.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och befolkningstillväxt.
Använda geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Se mönster för handel
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Resonera kring klimatförändringars konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Undersöka omvärlden och använda geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: