Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mark - sten, jord och jordbruk

Skapad 2019-05-05 10:30 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Jord består dels av små, små stenkorn, dels av förmultnade växter och djur. Eftersom jorden har olika sammansättning på olika ställen kan den se väldigt olika ut och vara svart, brun, röd, gul eller grå. För att växterna ska kunna växa bra är det viktigt att jorden är näringsrik. Det är viktigt för oss också, eftersom vi får många av näringsämnena som vi behöver från växter.

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer bland annat diskutera och lära oss om:

  • Vad mark och jord består av
  • Vilken betydelse markens och jordens sammansättning har för levande organismer
  • Näringsämnen och övergödning
  • Beskriva hur atomer återanvänds i olika kretslopp i mark, luft och vatten
  • Om vikten av en god vattenbalans för olika spridningsprocesser i mark
  • Hur hushållning med naturresurser förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling
  • Resonera kring ekologiskt jordbruk och jämföra det med traditionellt jordbruk.

Undervisningen kommer att ske genom diskussioner, presentationer, se på film och eget arbete med olika uppgifter.

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske löpande under arbetsområdets gång, samt genom ett avslutande skriftligt prov

Uppgifter

  • Den sista skörden - inlämningsuppgift

  • Inspelning av uppgift ta ställning

  • Prov i kemi - Mark, sten jord och jordbruk fredagen den 17/5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: