Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk årskurs 6 (2018-2019)

Skapad 2019-05-05 12:44 i Grindskolan Norrtälje
I årskurs 6 börjar du bekanta dig med grunderna i ett nytt språk. Det är mycket fokus på bilder, ord och fraser hämtad'e ur din vardag, familjeliv, kompisar, skola och fritid.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Först bekantar du dig med ett nytt språk. Du får höra hur språket låter och se hur det skrivs. Du lär dig att hälsa och presentera dig. Du tränar på att berätta om dig själv, till exempel var du bor, vilka språk du talar och vad du har för favoritföremål. Du lär dig hur man räknar till minst 20 och lär dig namn på veckodagar och månader.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp. 

Vi kommer att göra talövningar och träna fraser i dialoger. 

Vi kommer att lyssna på språket genom t ex filmer, sånger och texter. 

Vi kommer översätta och skriva.

 

Bedömning: 

Sker i lärande matris efter avslutat område och i bedömningsmatris två gånger/termin. 

Vi kommer framförallt att arbeta med kunskapskraven "förstå tal - förstå text, "kommentera och agera", "formulera sig muntligt och skriftligt", "uttrycka sig muntligt och skriftligt". 

Uppgifter

 • Moderna språk åk 6

 • Projekt : Escuela en mi fantasía.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Lärandematris moderna språk åk 6

Icke godkända kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Hälsa och presentera sig
Du behöver träna på glosor.
Du känner till hur du presenterar dig själv.
Du kan presentera dig själv.
Du använder hälsnings- och presentationsfraser i en dialog.
Siffror
Du behöver träna på siffror.
Du kan räkna från 0 till 20.
Du kan räkna från 0 till 20. Du använder siffror när du pratar och skriver, t.ex. ålder
Du kan räkna från 0 till 20. Du använder siffror när du pratar och skriver. Du kan fråga efter någons ålder och berätta hur gammal du är.
Månader
Du behöver träna på månader.
Du känner till månaderna.
Du känner till månaderna och använder dem när du pratar och skriver, t.ex. datum
Du känner till månaderna och använder dem när du pratar och skriver. Du kan fråga efter någons födelsedag och berätta när du fyller år.
Veckodagar
Du behöver träna på veckodagar.
Du känner till veckodagarna.
Du känner till veckodagarna och använder dem när du pratar och skriver.
Du känner till veckodagarna och använder dem när du pratar och skriver. Du kan fråga och/eller berätta om när något ska ske.
Familjen
Du behöver träna på glosor.
Du känner till några ord för familjemedlemmar.
Du använder orden för familjemedlemmar när du pratar och skriver.
Du använder orden för familjemedlemmar när du pratar och skriver. Du kan fråga om någons familjemedlemmar.
Djur
Du behöver träna på glosor.
Du känner till några vanliga husdjur.
Du känner till och använder några vanliga husdjur när du pratar och skriver.
Du känner till och använder några vanliga husdjur. när du pratar och skriver. Du kan fråga efter någons favoritdjur.
Färger
Du behöver träna på färger.
Du känner till färgerna.
Du använder färg-orden när du pratar och skriver.
Du använder färg-orden när du pratar och skriver. Du kan fråga någon om dennes favoritfärg eller färg på klädesplagg eller saker.
Intresse och hobby
Du behöver träna på glosor.
Du känner till några ord för fritidsaktiviteter och föremål.
Du känner till och använder några ord för fritidsaktiviteter/föremål när du pratar och skriver.
Du känner till och använder några ord för fritidsaktiviteter/föremål när du pratar och skriver. Du kan i dialog använda fraserna.
Nationalitet och språk
Du behöver träna på glosor.
Du kan några nationaliteter och språk.
Du kan berätta vilka språk du och andra talar
Du kan berätta vilka språk du och andra talar. Du kan fråga efter nationalitet och vilka språk någon talar.

M2
Moderna språk årskurs 6

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förstå tal
 • M2  E 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Kommentera & agera
 • M2  E 6
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 6
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig i skrift
 • M2  E 6
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 6
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 6
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: