Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Problemlösning eller rester, åk7

Skapad 2019-05-05 16:09 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Matematik
I det här arbetsområdet kommer eleverna arbeta med olika delar, beroende på ifall man har klarat allt eller inte. 1. De som har klarat allt kommer att arbeta med bokens kapitel 7, problemlösning. 2. De som har rester kvar kommer att träna på detta för att sedan testa av sina kunskaper.

Innehåll

Arbetsperiod: v.20-23.

*De elever som har klarat alla arbetsområden hittills arbetar med bokens kapitel 7, problemlösning. Det är sida 266-273. 

*De elever som har något eller några arbetsområden kvar att ta igen tränar på detta i arbetshäften eller bok och visar sedan upp sina kunskaper. 

Uppgifter

 • Ma - Prov med planering (problemlösning eller rester)

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: