Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi

Skapad 2019-05-05 16:19 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi
Nu när vi har pratat om ämnena i maten så vet du att allt levande består av en massa molekyler som innehåller kol, men visste du att 95% av alla kända kemiska föreningar här på jorden innehåller kol? Eller att det finns rent kol i både diamanter och i din blyertspenna? De fossila bränslen (stenkol, råolja och naturgas) som vi använder oss av idag består av organiska ämnen som bildats från organismer som dog ut för hundra tusentals till miljontals år sedan. Råolja används inte bara som bränsle utan för att tillverka olika material som vi använder i vår vardag, t.ex. plast.

Innehåll

Ämnets syfte

Utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen

 

Temats innehåll (Ur centralt innehåll Lgr 11)

 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

Mål och konkretiserat innehåll

Du ska kunna:

 • redogöra för de unika egenskaper grundämnet kol har vilket gör det möjligt för kola att ingå i miljontals olika kemiska föreningar
 • redogöra för olika former av rent kol, deras egenskaper samt något om deras användning
 • rita, tolka och skriva strukturformler och kemiska formler för enkla organiska ämnen
 • redogöra för de organiska ämnesgrupperna kolväten, alkoholer, karboxylsyror och estrar samt något om deras användningsområden
 • känna igen de funktionella grupper som avgör vilken av ämnesgrupperna alkoholer, karboxylsyror och estrar ett ämne tillhör
 • redogöra för de fossila bränslenas bildning, kemiska sammansättning, utvinning, användningsområden och miljöpåverkan

 

Arbetssätt

 • Gemensamma lektionsgenomgångar
 • Arbete med digitala texter, uppgifter och filmer
 • Bygga modeller av organiska föreningar
 • Laboration
 • Eget arbete

 

 

Du visar dina förmågor och kunskaper genom att

 • Aktivt delta i undervisningen
 • Utföra övningar, laborationer och enskilt arbete enligt instruktion
 • Utföra temats slutprov (28/5)

Uppgifter

 • Fossila bränslen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: