Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och känslor åk 1-3 Vt-19

Skapad 2019-05-05 16:22 i Stråketskolan Uddevalla
Grundsärskola 1 – 3 Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
" Det etiska perspektivet i skolan ska prägla verksamheten för att ge grund och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra" (Ur skolans värdegrund och uppdrag)

Innehåll

1. Vi kommer inom temaarbetet arbeta med...

… att göra ett eget memory med bilder/tecken för olika känslor.

… att uppmärksamma och träna på de tecken/ord/bilder som är aktuella inom ämnesområdet.

… att läsa böcker om känslor och vänskap

…att "kompismåla" dvs vi sitter tillsammans och målar till musik, sen byter man papper och alla målar på varandras papper.

…att sjunga sånger (lyssna på ) som handlar om vänskap.

… att spela spel och leka, både i grupp, elev-elev, elev-vuxen

… att delta med representant på elevrådet. 

… att avsluta med ett "kompisparty" för lila, röd och blå grupp.

2. Arbetssätt 

 • Vi låter temat genomsyra skoldagen och alla ämnesområden.
 • Vi anpassar undervisningen både individuellt och till gruppen.
 • Vi lyfter och arbetar utefter elevernas styrkor och är goda modeller som vuxna i klassen.
 • Vi kommunicerar om vikten av att visa hänsyn och förståelse för våra kompisar, hur man är en bra kamrat.
 • Vi pratar om att vi är olika och tycker om olika saker och ibland gör olika saker i skolan.
 • Vi förbereder varje elev med frågor kring - och deltar med klassrepresentant på, skolans elevrådsmöte.
 • Vi använder kommunikationskartor men relevanta bilder inom ämnesområdet och använder även TAKK.
 • Vi låter eleverna värdera sin skoldag flera gånger /vecka.

Vi kommer att bedöma:

 • elevens närvaro/deltagande på lektionerna inom alla ämnesområden.
 • hur eleven tolkar andras avsikter behov och känslor.
 • hur eleven, inom alla ämnesområden, deltar eller använder kommunikationsverktyg för att förmedla sig
 • hur eleven deltar eller kommunicerar om livsfrågor som har betydelse för eleven.
 • elevens förmåga att delta eller kommunicera om människans sinnen
 • elevens förmåga att delta eller kommunicera om orsak verkan och hur eleven använder strategier och metoder för att påverka och lösa konflikter i vardagen.


Vi kommer fortlöpande att bedöma elevens utveckling med stöd av:

 • Vi observerar eleven och elevens interaktionen med vuxna och klasskamrater.
 • Vi diskuterar med kollegor (medbedömning)
 • Vi har utvecklingssamtal med föräldrar, så vi alla får en helhetssyn på eleven/barnet. 

 Dokumentation sker:

 • genom fortlöpande noteringar både i loggböcker och digitalt.
 • genom att filma eller fotografera vid valda undervisningstillfällen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan, till exempel vid elevråd och klassråd.
  VAA  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.
  VEU  1-3
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: