Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2019-05-05 16:45 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 4 Matematik
På vilket sätt hör 5*5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig i kapitlet om multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få kunskap och förståelse av multiplikation och division.

Målen med arbetsområdet

När vi är klara med detta arbetsområde är målet att både muntligt och skriftligt kunna:

 • förstå att addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela ental, tiotal och hundratal, till exempel 5 x 6, 5 x 60, 5 x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, till exempel 84 / 4 och 396 / 3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Metod / Arbetssätt

Under arbetsområdet ska eleverna...
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar 
 • arbeta självständigt i arbetsboken och med tilldelade arbetsuppgifter
 • delta i par- eller grupparbeten

Bedömning

Elevernas förmågor kommer att bedömas genom:

 • Aktivitet och deltagande på lektionerna
 • Diagnos 4 

Matriser

Ma
Multiplikation/division

Rubrik 1

Nivå 1
Är på god väg
Nivå 2
Har förståelse och kan lösa dina uppgifter med lite stöd
Nivå 3
Behärskar och har full förståelse och klarar av dina uppgifter på egen hand
Aspekt 1
Förstår hur addition och multiplikation hör ihop
Aspekt 2
Kunna multiplicera ental,tiotal och hundratal, tex 5x6, 5x600
Aspekt 3
Förstår hur multiplikation och division hör ihop
Aspekt 4
Kan använda mig av kort division
Aspekt 5
Kan använda mig av division och multiplikation när jag löser textuppgifter
Aspekt 6
Kan räkna med multiplikation med hjälp av huvudräkning/uppställning när det gäller högre tal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: