👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältundersökning vt 2022

Skapad 2019-05-05 16:45 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Biologi
Att arbeta i fält med biologi är tidskrävande och intressant. Denna planering går ut på att ni ska få genomföra, dokumentera och utvärdera fältundersökningar.

Innehåll

När: Under vecka 21-22

Vad: Ni ska genomföra en fältundersökning

Hur:

 1. Genomföra: Ni genomför undersökningen. Fredagen den 7/6 har ni tid avsatt för att kunna utföra uppgiften
 2. Dokumentera och utvärdera: Under tiden ni genomför undersökningen för ni anteckningar så att ni har ett underlag för att sedan kunna skriva er utvärdering. I utvärderingen använder ni följande rubriker. 1. Rubrik, 2. Hypotes 3. Resultat: Här redovisar ni ert resultat med hjälp av tabeller, diagram och text, 4. Slutsats: här berättar du hur din undersökning har gått. Vilka mönster, likheter, skillnader eller annat kunde du se ditt resultat. Hur har undersökningen gått för dig? Enligt planeringen eller fick du ändra den på något sätt? Om du skulle göra om den för att få ett mer tydligt resultat. Vad skulle du göra då?

Varför: För att få en möjlighet att visa att ni kan uppfylla de kunskapskraven i ämnet biologi.

Fältundersökningen skall vara genomförd till måndag 30/6

Din redovisning ska vara klar under vecka 22.

 

Uppgifter

 • Fältundersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Fältundersökning

E
C
A
Genomföra och planera
Din förmåga att utföra en fältundersökning utifrån en given planering och din förmåga att själv formulera frågeställningar och planeringar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det... går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra och dra slutsatser
Din förmåga att jämföra resultaten med dina frågeställningar och förklara med dina kunskaper om biologi.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resonera
Din förmåga att resonera kring dina resultat och hur du kunde ha gjort din underökning bättre.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet, ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Din förmåga att dokumentera det din undersökning med Hypotes, utförande, resultat och slutsats.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.