Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika texttyper

Skapad 2019-05-05 18:51 i Lövestad skola Sjöbo
Det finns olika typer av texter. En del vill roa och andra underhålla. Andra vill kanske informera eller argumentera. I det här momentet kommer vi att öva oss på att skriva olika typer av texter och vad som är typiskt för de olika genrerna.
Grundskola 4 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med olika typer av texter. Att skriva en text är nästan som att bygga något. Om du till exempel ska bygga ett bord måste du veta vad bordet ska användas till och sedan göra en ritning. På samma sätt är det när du skriver en text. Du måste veta vad det är du ska skriva och varför, och sedan göra en planering. När du bygger ett bord väljer du vilket material du ska använda, när du skriver en text väljer du vilka ord du ska använda. Är du snickare sätter du ihop de olika delarna så att bordet blir som du har tänkt dig, är du skribent sätter du ihop orden till meningar, och meningar till stycken, så att det blir den text du planerat. I det här arbetet ska du alltså få lära dig att planera och skriva olika typer av texter samt lära dig att känna igen vilka kännetecken de olika texttyperna har.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att vi ska träna på att läsa och skriva olika slags texter. Vi kommer att lära oss hur olika texter är uppbyggda med struktur och meningsbyggnad samt träna på att skriva gemensamma och egna texter av varje texttyp. 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med texttyperna återberättande, beskrivande, instruerande, berättande, förklarande och argumenterande. Vi kommer att kolla på och läsa texter från varje texttyp och arbeta gemensamt med modelltexter. Vi kommer att titta på vad varje texttyp har för kännetecken och struktur. Vi kommer att skriva texter på egen hand och vi kommer även arbeta med att ge respons på en del av texterna och att bearbeta sin egen text efter att ha fått respons.  

Kunskapsmål

Du ska kunna berätta om vilka kännetecken de olika texttyperna har och ge exempel på deras struktur.

Du ska kunna ge exempel på skillnader och likheter mellan de olika texttyperna.

Du ska skriva egna texter inom de olika texttyperna.

Du ska bearbeta dina texter efter att ha fått respons från dina kamrater.

Du ska ge respons på dina kamraters texter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva olika texttyper
 • Skrivregler med stavning och skiljetecken, samt meningsbyggnad och styckeindelning. 
 • Känna igen kännetecken för de olika texttyperna
 • Ge respons
 • Bearbeta sin egen text efter respons. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska 4:an

Svenska 4-6

NIvå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med god säkerhet.
Skiljetecken
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Återberättande text
Du kan skriva återberättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva återberättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva återberättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beskrivande texter
Du kan sammanställa information och för då enkla resonemang. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord och begrepp som hör ihop med det du skriver.
Du kan sammanställa information och för då utvecklade resonemang. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord och begrepp som hör ihop med det du skriver.
Du kan sammanställa information och för då välutvecklade resonemang. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord och begrepp som hör ihop med det du skriver.
Förklarande text
Du kan skriva en förklarande text med information som förklarar innehållet på ett enkelt sätt.
Du kan skriva en förklarande text med information som förklarar innehållet på ett fungerande sätt.
Du kan skriva en förklarande text med information som förklarar innehållet på ett väl fungerande sätt.
Instruerande texter
Du kan skriva en instruerande text med information som förklarar innehållet på ett enkelt sätt.
Du kan skriva en instruerande text med information som förklarar innehållet på ett fungerande sätt.
Du kan skriva en instruerande text med information som förklarar innehållet på ett väl fungerande sätt.
Argumenterande text
Du kan uttrycka dig mestadels klart och tydligt. Du resonerar och argumenterar för ditt budskap på ett enkelt sätt.
Du kan uttrycka dig tydligt. Du resonerar och argumenterar för ditt budskap på ett utvecklat sätt.
Du kan uttrycka dig säkert och tydligt. Du resonerar och argumenterar för ditt budskap på ett välutvecklat sätt.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Bearbeta respons
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: