Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP arbetsområdet identitet år 8 2020

Skapad 2019-05-05 20:05 i Svanberga skola Norrtälje
Planering för arbetsområdet identitet
Grundskola 8 Biologi
I detta arbetsområde identitet kommer vi arbeta med begrepp som kärlek, relationer och ansvar. Vi kommer att prata om metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Vidare kommer vi att beröra pubertet, befruktning, graviditet, abort, våldtäkt och porr.

Innehåll

Tidsperiod

 • Vecka 18-23

Förmågor

 • Se nedan.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Se nedan.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • På lektionerna kommer vi att arbeta med följande saker: pubertet, anatomi,fortplantning, befruktning, graviditet, menstruation, sexualitet, abort, våldtäkt, porr, könssjukdomar, preventivmedel.
 • Du ska se till att du lär dig dessa saker så att du kan redogöra för dem både i diskussioner och skriftligt.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Din förmåga att ta till dig nya begrepp och kunskaper som hör till området samt din förmåga att muntligt uttrycka dig i diskussioner på ett nyanserat sätt kommer att ligga till grund för bedömning.
 • Bedömningen sker kontinuerligt under arbetsområdet, ni kommer också få ett läxförhör på valda delar av området.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer variera arbetssätten under arbetsområdet, vi kommer att ha genomgångar, titta på filmer, arbeta enskilt samt ha en del gruppdiskussioner om olika saker inom detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris arbetsområdet identitet

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Granska information, kommunicera och ta ställning
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Ny aspekt
Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt.
Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt.
Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: