👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vår och sommar

Skapad 2019-05-05 20:53 i Aspenässkolan Lerum
Vi pratar om vårens vilda blommor i vår närmiljö. Hur blommor är uppbyggda. Vad blommans delar heter, hur de pollineras och hur nya blommor bildas. Vi kommer att titta på arter. Vad behövs för att frö ska gro? Vad innebär fotosyntesen? Hur utvecklas en insekt? Våra vanligaste flyttfåglar och insekter samt några djur på våren.
Grundskola 4 Biologi
Vintern är slut och det börjar hända mycket i naturen. Snön smälter och knopparna på träden börjar slå ut, samtidigt som de första vårblommorna börjar kika fram ur jorden. Fåglarna börjar hitta tillbaka och alla små och stora djur som har legat och sovit vaknar nu. Solen värmer och våren har kommit!

Innehåll

Mål    

Du ska lära dig 

 • känna igen och kunna namnen på några vanliga blommor
 • känna igen och kunna namnen på några vanliga fåglar
 • känna igen och kunna namnen på några vanliga djur
 • känna igen och kunna namnen på några vanliga insekter
 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare
 • hur ett frö blir till en blomma
 • förklara hur växterna får sin energi genom fotosyntesen så att de kan växa
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.
 • att kort förklara vad växthuseffekten är.

Undervisning

Vi kommer att,

 • läsa olika texter om naturen på våren och sommaren bland annat ur läromedlet Koll på NO 4.
 • se på film.
 • arbeta i aktivitetsboken.
 • skriva egna faktatexter.
 • ha fältstudier där vi undersöker naturen på nära håll.
 • använda datorn där du kommer få uppgifter via Google Classroom och lära dig dokumentera digitalt.
 • lyssna på när läraren berättar om olika företeelser i naturen på våren och sommaren.

 

Begrepp: Pollinering, pollinerare, pistill, ståndare, pollen, nektar, pollenallergi, honungsbin, drottning, drönare, arbetsbin, celler, vaxkaka, saliv, honung, kamouflage, fjäril, ägg, larv, puppa, frö, gro, frövita, hjärtblad, blomma, rot, stam, blad, fotosyntes, koldioxid, kolhydrater, näring, gödsel, växtätare, rovdjur, flyttfåglar, växthuseffekten

Bedömning

Du kommer få visa att du kan: 

 • skriva och rita om hur pollinering fungerar.
 • berätta om några pollinerare som honungsbin och fjärilar.
 • skriva och rita om hur fotosyntesen fungerar.
 • skriva och rita om hur ett frö blir en ny växt.
 • namnge några växter, insekter, fåglar och djur som lever här.
 • skriva och rita om hur en insekt, går från ägg till färdig insekt.
 • svara på frågor om växthuseffekten.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6