👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal, multiplikation och division vt22

Skapad 2019-05-05 21:37 i Tegelbruksskolan Falun
Favorit 4b Kapitel 4
Grundskola 4 Matematik
 Hur säger man talet 69 574? Vad händer om man multiplicerar 100 000 med 3? Det och mycket mer kommer vi lära oss om i det här avsnittet.

Innehåll

Hur vi jobbar

På våra matematiklektioner utgår vi från läromedlet Favorit Matematik. Favorit Matematik är upplagt lektion för lektion. Varje lektion förväntas eleven räkna klart två sidor (Grundsidorna). Om eleven hinner klart får de välja mellan att göra "ÖVA" sidan som består av mer träning eller "PRÖVA" sidan som är mer utmanande.

 

Läxor

Elevernas läxor kommer att vara digitala. Eleverna kommer att få uppdrag i appen NOMP. Syftet med den läxan är att eleven får träna det vi redan jobbat med i skolan. Eleverna får endast uppgifter som de klarar av själva. Vårdnadshavare får gärna vara med när uppgifterna görs, Men det är inte ett krav. NOMP går att komma åt på alla smartphones, surfplattor och datorer. Elevens inloggning är deras skolkonto hos google. Här hittar du NOMP > www.nomp.se

 

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt utefter vad de presterar på lektioner och i sina läxor på NOMP. I slutet av varje område får eleverna redovisa sina kunskaper med hjälp av en skriftligt prov eller en digital eller muntlig motsvarighet. I matrisen nedan kan både eleven och vårdnadshavaren se hur elevens utveckling ser ut.

Uppgifter

 • Prov 4 Favorit 4B - Stora tal, multiplikation och division

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Stora tal, multiplikation och division vt22

Metod

Behöver utveckla
Kan
Kan väl
Avrunda
Kan avrunda till närmaste tusental
Adderar och subtraherar stora tal
Kan utföra enkla additioner och subtraktioner med stora tal med hjälp av huvudräkning.
Uppställning addition
Kan räkna uppställning i addition med stora tal.
Uppställning subtraktion
Kan räkna uppställning i subtraktion med stora tal.
Uppställning multiplikation
Kan räkna uppställning med multiplikation med stora tal.
en siffra
två siffror
Uppställning division
Kan räkna uppställning med division med stora tal.

Begrepp

Behöver utveckla
Kan
Kan väl
Förstår begreppen
Ental till hundratusental avrunda, utvecklad form

Problemlösning

Behöver utveckla
Kan
Kan väl
Tolkar informationen
Förstår frågan
Strategier
Formulerar matematiska uttryck utifrån en textuppgift.

Kommunikation

Behöver utveckla
Kan
Kan väl
Du visar hur du tänker
Du skriver inte bara svar, utan du redovisar också din lösning.
Gör det ej, eller det går inte att följa din lösning.
Går att följa.
Enkelt att följa.