Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal, multiplikation och division

Skapad 2019-05-05 21:37 i Tegelbruksskolan Falun
Favorit 4b Kapitel 4
Grundskola 4 Matematik

 Hur säger man talet 69 574? Vad händer om man multiplicerar 100 000 med 3? Det och mycket mer kommer vi lära oss om i det här avsnittet.

Innehåll

Hur vi jobbar

På våra matematiklektioner utgår vi från läromedlet Favorit Matematik. Favorit Matematik är upplagt lektion för lektion. Varje lektion förväntas eleven räkna klart två sidor (Grundsidorna). Om eleven hinner klart får de välja mellan att göra "ÖVA" sidan som består av mer träning eller "PRÖVA" sidan som är mer utmanande.

 

Läxor

Elevernas läxor kommer att vara digitala. Eleverna kommer att få uppdrag i appen NOMP. Syftet med den läxan är att eleven får träna det vi redan jobbat med i skolan. Eleverna får endast uppgifter som de klarar av själva. Vårdnadshavare får gärna vara med när uppgifterna görs, Men det är inte ett krav. NOMP går att komma åt på alla smartphones, surfplattor och datorer. Elevens inloggning är deras skolkonto hos google. Här hittar du NOMP > www.nomp.se

 

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt utefter vad de presterar på lektioner och i sina läxor på NOMP. I slutet av varje område får eleverna redovisa sina kunskaper med hjälp av en skriftligt prov eller en digital eller muntlig motsvarighet. I matrisen nedan kan både eleven och vårdnadshavaren se hur elevens utveckling ser ut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Stora tal, multiplikation och division

Kan utveckla
Kan
Problemlösning
Tolkar och löser uppgifter med stora tal på ett godtagbart sätt. Bedömer rimlighet i ett resultat.
Begrepp
Förstår orden: ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental och hundratusental. avrunda, summan och differensen. Skriver tal i utvecklad form. Storleksordnar stora tal.
Metoder
Avrundar till närmaste tusental. Adderar och subtraherar stora tal. Använder fungerande metod för huvudräkning. Förstår att det finns samband mellan 5+7 och 500 + 700. Kan lösa uppgifter med stora tal skriftligt.
Kommunikation
Läser och skriver stora tal. Beskriver och redogör på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: