Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv1 NP presentation - Framtiden nästa

Skapad 2019-05-06 08:47 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Delprov A i NP Framtiden nästa . muntlig presentation

Matriser

Sve
Sv1 NP presentation - Framtiden nästa

Aspekter

F
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat framtid. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t ex en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t ex i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till tidsomfånget om 4 min. (minst 3 min eller mer)
Anförandet har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min. (3 - 6 min)
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning och balans mellan olika innehållsdelar. Samma som C: Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min. (3 - 6 min)
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning.
Språket är ledigt, dvs eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Samma som C: Språket är ledigt, dvs eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Framförfande
Framförandet sker med viss säkerhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras så att informationen i stort sett når fram.
Eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t ex med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det hjälpmedel som eleven använder stöder och tydliggör anförandet.
Framträdandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Helhetsbedömning utifrån kommunikativ kvalitet
Eleven följer instruktionen. Anförandet är till viss del anpassat till kommunikations-situationens syfte och mottagare, dvs innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett acceptabelt bidrag till klassens temabearbetning.
Anförandet är anpassat till kommunikations-situationens syfte och mottagare, dvs innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett gott bidrag till klassens temabearbetning.
Anförandets innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett utmärkt bidrag till klassens temabearbetning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: