Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källor och referat

Skapad 2019-05-06 09:42 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Källor och referat - Hur gör man? Hur vet man att det man finner på internet och sociala medier idag är pålitligt och sant? Eller att det inte är det? Vad är säkra källor? Om vi vill använda någon annans del av en text, hur gör vi då för att inte plagiera texten?

Innehåll

 

Arbetsgång

Vi kommer att titta på några avsnitt från Är det sant från UR samt diskutera källkritik, reklam och nyheter.

Eleverna kommer att testa att skriva en kort nyhetsnotis.

Slutligen kommer eleverna få öva på att skriva ett referat av en gemensam text.

 

Syfte är att ge eleverna en grundläggande kunskap i hur man inhämtar fakta/information på ett tillförlitligt sätt med källkritiska ögon samt källhänvisa på ett korrekt sätt.

 

Uppgifter

 • PP- Källor och referat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Kopia av Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: