Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2019-05-06 09:52 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Etik och moral. Vad är rätt och vad är fel? Hur löser man etiska dilemman? Vi ska lära oss mer om etiska modeller och olika tankeredskap kring etik och moral.

Innehåll

INDIVIDUELL SKRIVUPPGIF: ETIK

 

Förberedelse i skolan eller hemma:

Välj ett etiskt problem.

Läs på om ämnet. Du kan ta hjälp av www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral eller  läroboken Religion och liv 9 (Tio viktiga val s. 537 och framåt)

Du ska förbereda dig inför skrivuppgiften genom att göra en tankekarta där både fakta och åsikter finns med. Du kan utgå från rubrikerna nedan när du gör din tankekarta.  Du får ha ta med dig tankekartan till den lektion som du ska skriva själva uppgiften. (se skolplattformen)

 

 

I uppgiften skall du resonera och argumentera kring ämnet och visa att du kan föra underbyggda resonemang utifrån olika perspektiv (Vad är rätt och vad är fel och för vem? Motivera och förklara varför, samt ge faktaexempel som stöd) Du skall även använda etiska begrepp och modeller i dina resonemang och visa att du förstår dem.   

Modellerna finns beskrivna i slutet av dokumentet.

 

 

Du ska ha med följande rubriker:

 

1.  Bakgrund och fakta  - Presenter ditt dilemma och beskriv ämnet kort med både fakta och problembeskrivning.

 

2.  Argument för …….

 

3.  Argument mot …….

 

4.  Analys utifrån de etiska modellerna

 

5.  Slutsats – sammanfatta dina tankar kring dilemmat- t.ex. viktigaste argumenten för/ och emot.

 

6.  Källförteckning

 

 

Exempel på etiska problem:

 

  Abort. Finns det skäl att ändra lagstiftningen när allt mindre foster kan överleva?

 

  Dödshjälp

 

  Dödsstraff

 

· Lögn och sanning. Finns det vita lögner? Vilka skyldigheter har man att ”säga sanningar”?

 

· Genteknik 

 

· Fosterdiagnostik.

 

  Civil olydnad

 

  Vapenexport

 

. Eget förslag

 

Etiska modeller

 

 

 

Pliktetik/regeletik

 

 

Enligt plikt eller regeletiken finns det regler för hur man ska handla och som avgör vad som är etiskt rätt eller fel. Exempel på sådana regler är Bibelns budord, Koranens lagar, sharialagarna och andra religiösa lagar.

 

Den gyllene regeln kan också vara exempel på pliktetik/regeletik ”Allt som ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12)

 

 

Konsekvensetik

 

När man väljer mellan två olika handlingar ska man välj den handling som får de bästa följderna, även om den handlingen inte verkar helt rätt enligt reglerna. Resultatet av en handling avgör alltså vad som är rätt eller fel. Svagheten med det är att det kan vara svårt att förutse konsekvenserna i förväg.

 

Filosofen Jeremy Bentham sa: ”Största möjlighet lycka åt största möjliga antal människor”. Den här filosofin kallas Utilitarismen.

 

Sinnelagsetik

 

 

Enligt sinnelagsetiken är det tanken som räknas. Oavsett konsekvenserna är en handling etiskt rätt om avsikten var god. Om man utför en handling för att man vill väl, är det en god handling, även om resultatet inte blev som man hade hoppats. Om syftet är gott är alltså handlingen god.

 

Dygdeetik

 

 

Dygdeetiken går ut på att ta reda på hur man blir en bra människa. Med dygd menas bra personlighetsdrag, t.ex. godhet, mod, medkänsla och lojalitet. En dygdig människa gör rätta val och goda handlingar. Härstammar från filosofen Aristoteles.

 

 

 

Användbara ord

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Religion

 

 

Förmåga 

Betyget E

Betyget C 

Betyget A

Från LGR 11

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

utifrån etiska begrepp och modeller, 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. 

I den här uppgiften innebär det:

Du har med  något  enkelt  argument för eller emot ditt etiska  problem.

 

Dessutom har du med minst en korrekt uppfattad etiskmodell i dina resonemang. 

 

Du har med någon

motivering till dina åsikter.

 Du har med flera relativt utvecklade  argument för och emot ditt etiska problem. Du har med minst två korrekt uppfattade  etiska modeller i dina resonemang och konkreta exempel. 

 

Du har med flera motiveringar till dina åsikter.

Du har med flera välutvecklade argument för och emot ditt etiska problem och du visar att du kan se problemet från flera perspektiv. 

 

Du har med minst tre korrekt uppfattade modeller i dina resonemang och ger konkreta exempel.

 

Du har med flera välutvecklade motiveringar till dina åsikter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: