Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Tomten Läsåret 18/19

Skapad 2019-05-06 10:00 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att respektera allt levande i sin närmiljö, djur, människor och allt som växer. Förstå att alla har ett lika värde och att vi får tycka och tänka olika, olika är bra. Allt levande ska tas hand om med omsorg. Vi har alla ett ansvar.

 

Aktivitet

 • Skogsutflykter
 • Använder oss av litteratur
 • Samlingar
 • Planerad och fri lek
 • Spontana samtal tillsammans med barnen

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi går till skogen tillsammans minst 1 gång/vecka. Vi samlas vid strövarkojan och där ges tillfälle att samtala om vad respekt för allt levande innebär.

Vi läser i smågrupper minst en gång/dag då vi tar tillfället i akt att samtala och ställa frågor utifrån bokens innehåll som berör ämnet "allas lika värde". Vi går till biblioteket och lånar nya böcker som behandlar ämnet.

Vi uppmanar alla till att lyssna på varandra och respektera allas åsikter.

Vi vuxna bemöter barnen respektfullt när de kommer med åsikter och önskemål så de känner tillit till oss. På det sättet skapar vi ett öppet och respektfullt klimat.

Vi samtalar med med barnen i vardagen och vid aktuella händelser där det behövs.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: