Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi- vt -19 åk 8

Skapad 2019-05-06 11:06 i Forssaklackskolan Borlänge
Ett arbetsområde som omfattar samhällsekonomi.
Grundskola 8 Samhällskunskap
"Man blir inte rik genom stora inkomster utan genom små utgifter" (okänd källa). När man tittar på TV handlar det väldigt ofta om pengar - mycket pengar. Det handlar om miljoner och miljarder och om börserna världen över har gått upp eller ner. Känner du igen det? Det här med pengar verkar vara något mycket viktigt, eller hur? Vad betyder ordet ekonomi? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företag, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation? Det är några frågor som du kommer att få lära dig mer om genom just studier i samhällsekonomi.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer under några veckor framöver studera samhällets ekonomi och du kommer snart att förstå hur "allt hänger ihop" likt ett kretslopp där hushållen, företag, banken och staten är beroende av varandra.

Du kommer att:

 • lyssna på genomgångar och föra anteckningar
 • läsa på egen hand och arbeta med olika uppgifter
 • delta i diskussioner
 • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov

 

Bedömning

Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt genom olika moment. Läraren bedömer också elevens förmågor vid det skriftliga prov som kommer att avsluta arbetsområdet. 

 

Uppgifter

 • Prov på samhällsekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi-matris

Insats krävs
Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar detta genom att undersöka och förklara hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Du visar mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt, ur flera olika synvinklar, hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Ekonomiska kretsloppet - vad är det och hur påverkar det individen och samhället?
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan ännu inte föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan ännu inte använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Olika perspektiv och samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan ännu inte beskriva enkla samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt.
Du kan beskriva enkla samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också förklara lite kring varför det är så.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också, på ett tydligt och klart sätt förklara varför det är så.
Du kan beskriva komplexa samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också, på ett tydligt, klart och nyanserat sätt förklara varför det är så.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: