Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Barns delaktighet och inflytande 2019

Skapad 2019-05-06 11:18 i Hans och Greta förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

Fokus på påklädning vid utgång och miljön i hallen.

 

Hur

Barnen får själva gå ut och känna efter och därefter avgöra vad de behöver ha på sig. Bildstöd finns uppsatt på vårt torkskåpet i hallen som extra hjälp. Vi påminner om solskydd för de som behöver extra stöd i detta.

Tar de av sig ska kläderna ute ska dessa hängas in på sin platsResultat (Indikatorer) 

Barn som tar ansvar för vad de ska ha på sig samt var deras kläder finns.

Smidigare övergångar från inne- till ute aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: