Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Omsorg, utveckling och lärande 2019

Skapad 2019-05-06 11:27 i Hans och Greta förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • digitala verktyg

 

Hur

Lärplattan ska vara tillgängliga för barnen varje dag, med förvalda program som vi vill att det undersöker och utvecklar kunskap inom. Vi har valt att ha fokus på Clips, GarageBand och två olika ritprogram.

 

Pedagogerna ska fördjupa sina kunskaper samt använda kompetens hos barn för att sprida intresse.

 

 

Resultat (Indikatorer) 

Vad händer när vi låter en eller flera lärplattor ligga framme med program som vi har valt till dem?

 

Ser vi barn som kan samarbeta och fördjupar sin kunskap om verktyget och som förmedlings-verktyg. Lärplattan ska användas för att producera istället för konsumera.

 

Lärplattan ska vara ett verktyg som alla andra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: