Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och återvinning

Skapad 2019-05-06 12:34 i Hedens skola Öckerö
Vi arbetar med väder, klimat, miljö, material och återvinning.
Grundskola 2 Svenska Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi arbetar kring miljö och återvinning.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är utveckla förmågan att reflektera kring vår jord och hur vi påverkar den.

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att samtala och se filmer kring miljö, material och återvinning.
 • Vi kommer att observera närområdet utifrån ett miljöperspektiv - material, återvinning, människans miljöpåverkan.
 • Vi pratar om miljö och miljöförstöring.
 • Vi arbetar praktiskt med källsortering.
 • Vi kommer praktiskt att jobba med återvunnet material och tillverka nya saker av det.
 • Vi planterar tomat och återvinner ett mjölkpaket som får bli en kruka.
 • Vi skriver en miljödikt.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att delta aktivt i diskussioner och reflektera kring miljön.

Du kan skriver eller målar utifrån det du lärt dig.

Du deltar i källsortering och observationer.

Kunskapskrav

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Klimat och miljö

Miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Material och återvinning
Jag känner till några olika material saker är gjorda av.
Jag kan sortera olika föremål efter material.
Jag känner till hur man kan återvinna material och använda dem igen.
Miljömedvetenhet
Jag känner till att saker jag gör påverkar miljön.
Jag kan ge exempel på saker som är miljöförstörare och saker som är miljögynnare.
Jag kan ge exempel på hur jag kan ta hand om natur och miljö bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: