Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykel - konstruktion och historia

Skapad 2019-05-06 12:35 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur fungerar egentligen en cykel?

Innehåll

Vad du ska göra

  • Rita en cykel
  • Göra en modell av en cykel
  • Göra ett skriftligt arbete om cykeln som teknisk lösning där du: identifierar delarna för styrning och samspel i cykeln och beskriver hur detta fungerar. Förklarar cykelns utveckling historiskt och förklarar varför dessa förändringar gjordes. Redovisar vilka för- och nackdelarna är för individen, samhället och miljön

 

Skriftlig uppgift:

Att ta reda på fakta om cykelns konstruktion och historia.

Du ska besvara de olika frågeställningarna nedan.

Presentera dina svar i form av text och bild.

Använd lämpliga ord och begrepp för att benämna och samtala om den tekniska lösningen.

Frågor:

  • Hur fungerar överföring och kontroll av kraft och rörelse i din tekniska lösning (styr och reglersystem)?
  • Vilka olika huvudkomponenter finns och hur samverkar dessa i den tekniska lösningen (cykeln)?
  • Vilka material har man valt i din cykel och varför?
  • Redogör i stora drag för tillverkningsprocessen av en cykel, alternativt tillverkningsprocessen av något material (t ex plast, gummi, plåt) – bearbetning av råvara till färdig produkt.
  • Bidrar cykeln till en hållbar utveckling på något sätt?
  • Hur har din tekniska lösning förändrats över tid?

Redovisa alla dina källor i en avslutande källförteckning.

Bedömning/dokumentation

Miniatyrcykel

Skriftlig uppgift

Matriser

Tk
Teknisk lösning

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: