Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, massa, volym

Skapad 2019-05-06 13:09 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 4 Matematik
I det här området kommer du att arbeta med längdenheterna från mm till m, m till km, viktenheterna från g till kg och volymenheterna från ml till l

Innehåll

Centralt innehåll:

 • längdenheterna km, m, dm, cm, mm
 • sambandet mellan km, m, dem, cm och mm
 • öva på enhetsomvandlingar
 • viktenheterna kg, hg, g
 • sambandet mellan kg, hg, g
 • öva på enhetsomvandlingar
 • volymenheterna l, dl, cl, ml
 • sambandet mellan l, dl, cl, ml
 • enhetsomvandlingar
 • uppskatta och mäta volym, längd, massa

Kunskapskrav:

 • känner till några vanliga prefix; milli, centi och deci, kilo, hekto
 • reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda
 • hantera enhetsombyten
 • förstå siffrans placering och värde i decimaltal
 • tolkar uppgiften och väljer en lämplig metod för beräkning
 • jämför och storleksordnar

Uppgifter

 • Prov 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: