Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta / Läsprojekt /Läsförståelse

Skapad 2019-05-06 13:47 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser och arbetar med Astrid Lindgrens klassiker Bröderna Lejonhjärta! I vårt läsprojekt läser vi ännu mer och samtalar om det vi läser.

Innehåll

Det här kommer vi att göra på lektionerna:

Bröderna Lejonhjärta:

- Träna på flyt i läsningen

- Träna på olika läsförståelsestrategier 

- Träna på att skriva sammanfattningar

- Ha boksamtal där vi pratar om det vi läser

- Högläsning / ljudbok / titta på filmen

Läsprojektet:

- Träna på flyt i läsningen

- Öva på läsförståelse med hjälp av olika strategier ("person, plats, problem, lösning", olika kopplingar till texten, sammanfatta läsningen, ställa frågor till texten). 

- Samtala om det vi läser i läsprojektet

Läsförståelsetest (LUPP):

Fågelungarnas nätter -  en informationsorienterad text 

 

Det här kommer vi att bedöma:

- Ditt flyt när du läser. Om du gör paus vid skiljetecken (punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken), läser om ord när du inte förstår, läser med inlevelse när det är en dialog och någon av karaktärerna pratar. 

- Hur du förstår det du läser. Kan du koncentrera dig på det vi läser när du läser själv eller när du lyssnar på andra som läser. Får du inre bilder? Dyker det upp frågor du vill ha svar på? Ställer du frågor när det är något du undrar över? Kan du göra kopplingar till texten?

- Din delaktighet i boksamtalen och på lektionerna när vi samtalar om boken, både i arbetet med Bröderna Lejonhjärta och i läsprojektet.

- Bildtexten till din "kolbild"

Allt som ligger i din Bröderna Lejonhjärta-mapp:

- Inre bilder

- Bilder från boken som du har färglagt

- Person, plats, problem och lösning - arbetsblad

- Sammanfattning av boken Bröderna Lejonhjärta

- Din karaktärskarta

- Sammanfattningar av innehållet

Din delaktighet i iMovie-trailern och hur du visade din förståelse av den bok du läser i Läsprojektet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bröderna Lejonhjärta / Läsprojekt år 5/ Läsförståelse (LUPP-test)

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Både när du läser tyst för dig själv eller högt för någon annan. Du gör paus vid skiljetecken. Du läser i lagom tempo. Du läser om ord eller text när du inte förstår. Du kan ställa frågor till texten. Du kan göra egna kopplingar till textens innehåll. Du får inre bilder när du läser texten. Du förstår det du läser.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar än ej att: du läser skönlitteratur med visst flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser skönlitteratur med visst flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Cowboy Jim Sammanfatta muntligt Sammanfattning av Bröderna Lejonhjärta
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar än ej att: du på ett enkelt sätt kan sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan på ett enkelt sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva muntligt hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
- Berättar för dina kamrater vad du tycker om läsningen och varför du tycker så.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att: du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Samtala
Hur du deltar i samtalet. Hur du fokuserar på uppgiften Lyssnar på vad andra säger Ställer frågor på det ni läser och vad andra tycker.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att: du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa någon fråga som till viss del upprätthåller samtalet.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa någon fråga som till viss del upprätthåller samtalet.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa några frågor som för samtalet vidare relativt väl.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa flera frågor som utvecklar samtalet och som upprätthåller samtalet väl.
Kombinera text och bild
Till din kolbild har du skrivit en text som förklarar vad du har ritat i din bild och varför. Bilden och texten ska höra ihop. Påskveckan - dina bilder kombinerat med din faktatext om påskveckans dagar.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att du kan: kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva återberättande text
Din text om "Min dag på Tekniska Museet" Skriva i kronologisk ordning Verb i preteritum (dåtid) Använda olika tidsord Texten ska innehålla en inledning, några händelser, och en avslutning,
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att du kan: skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Vi tittar på alla texter som du har skrivit för hand och på dator för att se om du: - Använder stor bokstav på namn och i början av en mening - Vet hur en mening är uppbyggd, sätter punkt på rätt ställe i texten. - Kan använda frågetecken, utropstecken och kommatecken på rätt sätt. - Stavar orden.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att du: i texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Läsförståelse - (LUPP-tester) - Fågelungarnas nätter

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsförståelsetest
Fågelungarnas nätter - en informationsorienterad text
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Nivå - 5 poäng eller mindre Du ligger under den förväntade läsförståelsen för årskursen.
Mellannivå - 6-13 poäng Du ligger på den förväntade läsförståelsen för årskursen.
Hög nivå 14-16 poäng Du ligger över den förväntade läsförståelsen för årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: