👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2019-05-06 14:08 i Tullbroskolan Falkenberg
Judendom
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Den första Abrahamistiska religionen, som har följts av kristendomen och islam, är området som ska beröras.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • redogöra för hur judendomen bevarats och förändrats genom historien.
 • reflektera över kristendomens förhållande till judendomen.
 • analysera hur judendomens olika riktningar påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • söka information om judendomen och dess olika riktningar värdera källornas relevans och trovärdighet.

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är hur du når kunskaps- och förmågemålen som presenteras ovan.

Genom ett skriftligt prov, uppgifter kopplade till texter och filmer samt delaktighet i diskussioner. 

Provet kommer vara i vecka 7.

Undervisning och arbetsformer

Lektionerna kommer att innehålla:

-genomgångar

- filmvisning

- textstudier

- gruppdiskussioner i break-out groups på meet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9