Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg en PET-termos

Skapad 2019-05-06 14:32 i Högastensskolan Helsingborg
Vi arbetar med hur värme påverkar olika ämnen och hur den förflyttas. Olika vädertyper och hur man mäter väder.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Hur fungerar en termos? Vilka ämnen isolerar värme bra? Vilka ämnen leder värme bra? Det är på tiden vi tar reda på det!

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

 • beskriva vardagliga händelser kopplat till värme, kyla och väder med fysikens och teknikens begrepp

 • genomföra experiment samt dokumentera resultatet.

 • föra resonemang kring experiments resultat, dess likheter och skillnader samt förbättringsområden.

 

Det här innehållet kommer vi att behandla:

 - att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig.
-  att värme kan spridas på tre sätt.
-  några ämnen som leder värme bra respektive dåligt.
-  hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder.
-  meteorologi t.ex. om hur vindar uppstår.
-  hur en termos fungerar.
-  utföra och dokumentera enkla experiment.
-  resonera kring likheter och skillnader mellan olika resultat och orsaker till dessa.

 

 

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att lära oss via:

 • genomgångar
 • par- och grupp diskussioner.
 • förklarande filmklipp inom arbetsområdet.
 • faktatexter
 • experiment där vi undersöker hur saker och ting hänger ihop. Både som eleverna utför samt experiment som läraren visar.
 • du kommer få bygga en egen termos aha en 50cl PET-flaska och material du själv väljer, som vi sedan testar.
   
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du kan...

 • utföra undersökningar/experiment på ett säkert sätt
 • dokumentera din undersökning och resonera kring likheter och skillnader mellan olika resultat och orsaker till dessa.

 

Bedömningen kommer att kontrolleras genom...

 • praktiskt prov - bygga en egen termos 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk
Värme, kyla och en PET-termos

---->
---->
---->
---->
Genomföra en undersökning
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas / Eleven har inte visat förmåga inom denna aspekt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerad instruktion. Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrat.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas / Eleven har inte visat förmåga inom denna aspekt.
Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet kan uppstå.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert sätt men kanske inte alltid helt korrekt.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert och korrekt sätt.
Dokumentera
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas / Eleven har inte visat förmåga inom denna aspekt.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av vardagligt språk och bilder.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av exempelvis tabeller och symboler.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av exempelvis tabeller och symboler och använder ett korrekt naturvetenskapligt språk..
Jämföra resultat
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas / Eleven har inte visat förmåga inom denna aspekt.
Du kan använda dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning. Du kan ge något förslag på skillnader och vad som kan förbättra undersökningen.
Du kan använda dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning. Du kan ge några förslag på likheter och skillnader och vad som kan förbättra undersökningen.
Du kan använda dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning. Du kan ge flera förslag på likheter och skillnader och vad som kan förbättra undersökningen för att göra den systematisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: