Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys

Skapad 2019-05-06 16:18 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Läsning av olika barn och ungdomsböcker i år 6. Vi arbetar med lässtrategier, läsförståelse och att se budskap i olika böcker.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det är viktigt att kunna läsa litteratur som passar ungdomar. Texter att prata om, diskutera och läsupplevelser att dela med andra. Skolan ska försöka göra så att det blir ökad förståelse mellan människor och det kan man få genom att läsa och prata om böcker.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

 • Du ska få utveckla förmågan att formulera dig och kommunicera i skrift.

  Du ska få utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften.

Det här kommer du få undervisning om

 • Läsa skönlitterära böcker med förståelse och eftertanke.

 • Du ska lära dig att reflektera och tänka fritt kring det du har läst.

 • Du ska kunna skriva ner dina reflektioner och visa att du har förstått innehållet. Detta genom att svara på frågor i arbetshäftet.

 • Du ska lära dig att se berättande texters budskap, språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Du ska få träna på att använda olika lässtrategier för att få en bättre läsförståelse.

Så här kommer vi att arbeta

För att du ska nå lärandemålen kommer vi att göra detta:

 • Läsa Balladen om en bruten nästa.

 • Arbeta i arbetshäftet.

 • Träna på att högläsa.

 • Träna på att reflektera  skriftligt.

 • Träna på att kortfattat kunna återge handling och visa läsförståelse skriftligt.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Under arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan när du:

  • deltar i klassen

  • gör de skriftliga uppgifterna till boken

  • skriver en bokanalys

Lektionsplanering

Du läser boken under lektionstid.

Under lektionerna arbetar vi med arbetshäften som ska hjälpa dig att komma ihåg bokens innehållen.

Du skriver en bokanalys där du får visa att du har förstått bokens handling och kan reflektera kring innehållet. Bokanalysen bedöms enligt matrisen här nedanför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bokanalys år 6

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse då du... -gör enkla, kronologiska sammanfattningar av textens innehåll -kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget -svarar på enkla På raderna och Mellan raderna frågor.
Du visar god läsförståelse då du... -gör utvecklade sammanfattningar av textens innehåll -kommenterar centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget -svarar utvecklande på På raderna och Mellan raderna frågor.
Du visar mycket god läsförståelse då du... -gör välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll -kommenterar centrala delar med god koppling till sammanhanget -svarar välutvecklande på På raderna, Mellan raderna frågor och bortom frågor.
Se budskap
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Omdöme
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Du kan lämna ett omdöme om boken och lämna en enkel motivering till ditt omdöme.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Du kan lämna ett omdöme om boken och lämna en utvecklad motivering till ditt omdöme.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Du kan lämna ett omdöme om boken och lämna en välutvecklad motivering till ditt omdöme.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer mycket väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Miljöbeskrivningar
Du redogör för hur miljön beskrivs.
Du beskriver miljön boken utspelar sig i och ger exempel.
Du beskriver miljön i boken utspelar sig i med ett djup och ger exempel som förtydligar.
Personbeskrivningar
Du redogör enkelt om personerna.
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper men även genom deras handlingar, tankar och känslor.
Du redogör med ett djup om personernas olika egenskaper, deras handlingar, tankar och känslor. Både övergripande och med detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: