Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologiska avtryck och handelsmönster

Skapad 2019-05-06 16:33 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Pedagogisk planering i Geografi år 8.

Innehåll

Geografi - LPP år 8
Du ska få kunskaper om människans livsmedelsförsörjning och hur jordens befolkning är fördelad över världen samt känna till orsakerna till detta. Du ska samtidigt öka din miljömedvetenhet genom att få kunskap om hur olika livsstilar sätter ekologiska avtryck på vår jord. 

Långsiktiga mål

Du ska ha kunskap om

  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

·         Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att och visa på kunskaper om

·         Världens viktigaste baslivsmedel och var de produceras

·         Hur jordbruket går till i olika delar av världen

·         Hur världens befolkning är fördelad över jorden och orsakerna till detta

  • ordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid..

 

·        Diskutera människans miljöpåverkan i olika delar av världen.

 

Undervisning

-       Lärarledda genomgångar av bakgrund, modeller och förklaringar av begrepp

-       Självständiga studier kring ämnesområdet med respons från läraren

-       Träna på att göra jämförelser

-       Träna på att dra egna slutsatser och skapa egna förklaringar

 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

·         Inlämningsuppgift

·         Dina slutsatser och förklaringar och hur du underbygger dem med ämnesfakta

·         Hur du använder relevanta ord och begrepp i dina texter och diskussioner

I arbetsområdet bedöms dessa kunskaper i geografi:

Förmågor

E

C

A

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 

 

 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 

 

Eleven för enkla och till

viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen

 

 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 

 

 Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redo gör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: