Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden 5B

Skapad 2019-05-06 20:32 i Björndammens skola Partille
Grundskola F
Arbetsområde där eleverna planerat bedömningtillfällen/sätt

Innehåll

Planering tema rymden

Syfte

Under arbetet med Rymden kommer du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

 

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll:

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll

  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för

människans levnadsvillkor och syn på världen.

  • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag,

natt, månader, år och årstider kan förklaras.

  • Människan i rymden och användningen av satelliter.

 

Kunskapskrav

Efter avslutat arbete behöver du ha visat att:

 

Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör rymden och genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter som handlar om rymden.

 

Du beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Begrepp:

planet, stjärna, måne, galax, asteroid, meteorit, satellit, astronomi, big bang, månad, år, vecka, dag, natt, dygn, årstid, jordaxel, gravitation, rymdfärder, astronaut, kosmonaut, ljusår, rymdraket, rymdfärja, universum, teleskop, horisont, atmosfär, teleskop

 

Bedömning

bedömning sker löpande under arbetets gång, genom en faktatext, ett muntligt prov samt inlämning av en förklarande bild/modell..

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: