Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-19 Svenska Litteraturhistoria åk 9 TP

Skapad 2019-05-07 10:18 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om litteraturen genom tiderna. Vi börjar i forntiden och arbetar på olika vis oss fram till postmodernismen.
Grundskola 9 Svenska

Hur har texter och litteratur sett ut under olika tider och vad kan det bero på att det över tid sett så olika ut? Varför har några särskilda författare blivit mer kända än andra och vad kan vi lära oss av historien för att förstå vår nutida litteratur och eventuellt sia om framtiden? Nu ska ni fördjupa er i olika litterära epoker, några kända verk och författare - från antiken till postmodernismen.

Innehåll

Mål för elev

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att (se bedömningsmatris):

  • Du ska kunna göra video-blogg (vlogg) om de olika tidsepokerna inom litteraturen, där ord, bild och ljud samspelar. 
  • Du ska kunna framföra dessa muntliga presentationer (vlogg) för en given mottagare (tonåringar) där du anpassar språk, innehåll och disposition efter syftet och mottagare. 
  • Du ska kunna berätta och förklara om de olika litterära verken samt tidsepokerna på följande sätt: genrer (skönlitterär; lyrik, dramatik, sagor och myter), hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra, när i tiden och var de är ifrån samt  hur människors villkor och identitets- och livsfrågor belyses i verken. 

 

Genomförande

Du lär dig om de olika tidsepokerna i litteraturen samt om de största författarna och verk. Du deltar i genomgångar och sedan arbetar du med en skrivuppgift där du fokuserar på två epoker som du jämför med varandra. Se Driven för instruktioner. 

 

Innehåll 

  • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

Matriser

Sv
Litteraturhistoria åk 9 PT

---->
---->
---->
Innehåll
Din vlogg innehåller: - beskrivningar - förklaringar - jämförelser på ett... Du anpassar vloggen till syfte, mottagare och sammanhang... Du kan förbereda och genomföra vloggen på ett...
...enkelt ...viss anpassning ...i huvudsak fungerande sätt
...utvecklat ...relativt god anpassning ...ändamålsenligt sätt
...välutvecklat ...god anpassning ..nyanserat
Stil & språk
Du ska kunna resonera om: - tydliga framträdanden av budskapen i olika verk genom... - verken med kopplingar till dess upphovsmän och hur verken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i genom... Ordvalet är...
...enkla och till viss del underbyggda resonemang ... enkla och dra till viss del underbyggda slutsatser ...enkelt
...utvecklade och utvecklade underbyggda resonemang samt läsa mellan raderna ...utvecklade och dra relativt väl underbyggda slutsatser ...varierat
...väl utvecklade och väl underbyggda resonemang samt läsa mellan raderna ...väl utvecklade och väl underbyggda slutsatser ...mycket varierat och träffande
Struktur
Genom att kombinera text, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar, vilket då förstärker och levandegör de olika epokers/författarnas budskap, fungerar strukturen i din vlogg... Det finns en röd tråd i vloggen.
...på ett i huvudsak fungerande sätt
...relativt väl
...väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: