Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-05-07 11:09 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Hållbar utveckling
Grundskola 7 – 9 Geografi
Miljömedvetandet och viljan att göra något för miljön är numera stort. Vi källsorterar, handlar ekologiskt, kör bränslesnåla bilar, och så vidare. I Sverige, liksom i många andra länder, satsas mer och mer på förnybar energi som till exempel vindkraft och solenergi. Men fortfarande finns mycket att göra för att minska användningen av fossila bränslen och använda naturresurserna effektivare.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder.
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Varför bör andelen förnybara energikällor av världens energiproduktion öka och de icke förnybara energikällorna minska?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar?
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att lära dig om hållbarhetsbegreppet, ändliga och förnybara naturresurser, ekologiskt fotavtryck och energikällor.
 • använda geografiska begrepp.
 • resonera kring hållbarhetsfrågor och då ge förslag på lösningar där du tar hänsyn till konsekvenser för människa, samhälle och miljö.

Så här kommer du att undervisas:

 • Gemensamma genomgångar
 • Värderingsövningar
 • Diskussionsuppgifter
 • Skriftliga uppgifter

Bedömning:

 • Deltagande vid diskussion och klassrumsgenomgångar 
 • Kvalitén på dina uppgifter
 • Förmågan att förtydliga dina tankar och åsikter, så att mottagaren förstår.

 

 

Uppgifter

 • Hållbar utveckling - Gleerupsportal

 • Fördjupning - Kampen mot klimatförändringar

 • Kampen mot klimatförändringarna

 • Hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: