Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Vikingatiden

Skapad 2019-05-07 12:32 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Historia
Vi kommer arbeta med vikingatiden och då kika på hur barnen levde under vikingatiden, vad man trodde på, hur man bodde, runstenar osv.

Innehåll

Pedagogisk planering – Historia - Vikingatiden 

Syfte 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 
 

 

Centralt innehåll 

 

Kring forntiden till vikingatiden  

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för (…) järnåldern.  
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.  
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.  

Hur historia används och historiska begrepp    

 • Exempel på hur forntiden (…) kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.  
 • Vad begreppen (…), likheter och skillnader, (…), källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.    
 • Tidsbegreppen vikingatiden samt olika syn på deras betydelser.  

 

Metoder 

 

Kring forntiden till vikingatiden  

Vi kommer arbeta med de utmärkande dragen för järnålderns avslut, vikingatiden, genom att: 

 • läsa faktatexter  

  titta på serien “Odens rike” 

  bygga modeller av för vikingatiden betydelsefulla kännetecken, som skepp, bostäder och gårdar samt sammanställa fakta om dessa 

Vi kommer arbeta med asatron och kristendomens införande i Sverige genom att: 

 • titta på serien “Odens rike” 
 • grupparbete om några av de viktigaste gudarna 

 

Vi kommer arbeta med betydelsen av arkeologiska fynd genom: 

 • genomgångar 
 • diskussioner 
 • ett besök på Hallands kulturhistoriska museum 

 

Hur historia används och historiska begrepp    

Vi kommer arbeta med hur vår historia är av betydelse idag genom: 

 • diskussioner kring hur vi vet så mycket om vad som hände för länge sedan och hur dessa påverkar oss än i dag 
 • genomgångar  
 • ett besök på Hallands kulturhistoriska museum 

Vi kommer arbeta aktivt med hur vi kan hitta fakta via trovärdiga källor och kännetecken för dessa. Vi kommer genomgående arbeta med relevanta begrepp för ämnet historia samt för vikingatiden. 

 

När vi arbetat klart med området ska du: 

 • ha grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden. 
 • vara bekant med några olika generella begrepp inom historia och mer specifika för vikingatiden. 
 • kunna använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och föra enkla resonemang om källornas användbarhet. 

 

Du kommer få visa dina kunskaper under arbetets gång, exempelvis vid diskussioner, redovisningar och arbetsblad. Vi kommer dessutom avsluta arbetet med en avstämning/kunskapskoll. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: