Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 19 SVA åk 7 SH - DUMPAD

Skapad 2019-05-07 12:42 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Nu ska du få lära dig att skriva brev.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Du kommer att läsa boken "DUMPAD" i skolan och hemma. Vi kommer att diskutera boken på lektionerna utifrån frågorna. Efter läsningen kommer du att skriva ett brev till huvudpersonen i boken. Hur är ett brev uppbyggt? Vad är typiskt för ett brev?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig (...) i (...) skrift

- välja och använda språkliga strategier

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons

- Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)

- Ords och begrepps nyanser och värdeladdningar.

- Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

  • skriva brev enligt genrens uppbyggnad

  • till viss del kunna använda stavningsregler, skiljetecken

  • till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

  • kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och förståelse av ord

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att läsa och diskutera boken.

Du kommer få kunskap om skrivprocessen i den avslutande delen av arbetet, skriva brev.

 

Redovisning

  • Brev

Bedömning

 

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

  • skriva ett brev med passande innehåll och språk

  • använda beskrivande språk när du skriver

Uppgifter

  • Skriva brev

Matriser

SvA
Bedömningsmatris brev - svenska som andraspråk

Du behöver utveckla förmågan.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Skriva berättade text med passande innehåll och språk
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Använda beskrivande språk när du skriver
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad
enkla enkel
utvecklade relativt komplex
välutvecklade kompletta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: