Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 6. Rörelse och kraft

Skapad 2019-05-07 12:47 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Matematik Fysik
Vi är så vana vid hur vissa saker är, att vi inte tänker på varför det är så. Som att man kastar en sten rakt upp i luften, så kommer den snart ner igen. Men varför ramlar stenen ner? Varför fortsätter den inte rakt ut i rymden istället? Om du åker skridskor har du säkert känt den härliga känslan av att kunna glida jättelångt på isen. Men oavsett hur mycket fart du tar, så stannar du till slut. Varför då? Den här sista delen av terminen kommer vi att fokusera på fysik (med koppling till matematik). Arbetsområdet heter “Rörelse och kraft” och har utgångspunkt i att förklara sådant vi tar för givet och som sker/är runt omkring oss. Kan månen dra i haven på jorden? Varför har fotbollsskor dubbar? Faller stora stenar snabbare än små? Varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga? Det här är verkligen ett riktigt intressant arbetsområde- eller hur?

Innehåll

Begrepp:

 

Under lektionerna kommer du att:

  • få genomföra och dokumentera ett par undersökningar som handlar om att mäta tid, rörelse, och kraft (fysik och matematik).

  • få läsa och diskutera texter (både enskilt och i grupp).  

  • få se och diskutera ett par filmer.

  • arbeta med olika uppgifter. Uppgifterna kommer att finnas som bifogade dokument i NO/Tk-classroom, men du kommer även få göra andra övningar på datorn som exempelvis Kahoot och formulär/quiz.

 

Material:

Kapitel 2 i läroboken Koll på NO 6 - Rörelse och kraft (s. 30-41). I NO/Tk-klassrummet (datorn) kommer vi samla våra arbetsuppgifter och fördjupningsuppgifter. Vi har också en skrivbok där vi samlar våra lektionsanteckningar och laborationsrapporter.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor i bifogad matris. Dina förmågor/kunskaper visar du genom:

 

  • hur du genomför dina arbetsuppgifter.

  • hur du deltar i gemensamma diskussioner.

  • skriftliga och muntliga läxförhör/prov.

  • hur du genomför och dokumenterar enkla undersökningar/laborationer.

Matriser

Fy Ma
Fysik år 6 - Rörelse och kraft

------>
------>
------>
Naturvetenskapligt arbetssätt
Jag genomför en enkel undersökning enligt en given planering. Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökning i text (och bild). Min dokumentation innehåller genomförande och resultat.
Jag genomför en enkel undersökning enligt en given planering. Jag gör utvecklade dokumentationer av min undersökning i text (och bild). Min dokumentationer innehåller genomförande, resultat och en enklare slutsats.
Jag genomför en enkel undersökning enlig en given planering. Jag gör välutvecklade dokumentationer av min undersökning i text (och bild). Min dokumentation innehåller både genomförande, resultat och en tydlig och välutvecklad slutsats.
Begrepp
Jag beskriver ett par enkla vardagliga händelser. I mina beskrivningar använder jag några av följande fysikbegrepp- kraft, friktionskraft, gravitationskraft, centripetalkraft, motkraft, fritt fall, hastighet, acceleration, retardera, tröghet, tyngdkraft, tyngdpunkt, cirkelrörelse, tidvatten.
Jag beskriver flera vardagliga händelser. I mina beskrivningar använder jag ett flertal av följande fysikbegrepp- kraft, friktionskraft, gravitationskraft, centripetalkraft, motkraft, fritt fall, hastighet, acceleration, retardera, tröghet, tyngdkraft, tyngdpunkt, cirkelrörelse, tidvatten.
Jag beskriver olika vardagliga händelser med god användning av följande fysikbegrepp- kraft, friktionskraft, gravitationskraft, centripetalkraft, motkraft, fritt fall, hastighet, acceleration, retardera, tröghet, tyngdkraft, tyngdpunkt, cirkelrörelse, tidvatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: