Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2019-05-07 14:28 i Skönstaholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vi utvecklar vår läsning, både avkodning och läsförståelse. Vi utvecklar lust och nyfikenhet för böcker och läsning.

Innehåll

Vad ska läras?

Varje elev ska utveckla sin läsning utifrån sina specifika förkunskaper. Eleverna ska utveckla lust och nyfikenhet för böcker och läsning. 

Hur tränar vi?

Läsning och böcker finns med hela året i alla sammanhang i skolan.

Vi arbetar med materialet Läsfixarna och lär oss läsförståelsestrategier och att samtala om böcker och det lästa. 

Vi tränar att läsa ensam varje morgon i en text som eleven klarar att läsa och förstå på egen hand.

Vi tränar flera gånger i veckan att läsa ihop i mindre grupp med en eller flera läspartners som har liknande förkunskaper så att eleverna tillsammans kan ta sig an en svårare text och därmed utmanas. Vi läser samma texter i den mindre gruppen och kan därför ha gemensamma textsamtal efter läsningen. Läraren går igenom svåra ord och ljudstridig stavning i samband med läsningen så att det blir relevant. 

Läraren högläser varje dag.

Vi firar t.ex. Världsboksdagen.

Vi besöker biblioteket.

Eleverna får ta med böcker hemifrån som de får presentera och berätta om och läraren läser smakprov ur. 

Hur vet vi att vi lär oss?

Läraren lyssnar regelbundet på varje elevs läsning och ger eleven återkoppling på hur läsningen utvecklas och utmanar med nya texter.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: