Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-05-07 14:47 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Teknik Historia Religionskunskap Bild
Du kommer nu att bli viking och ingå i en familj från vikingatiden. Vi ska bygga vår egen vikingaby och leva oss in i hur det var att leva på vikingatiden. Vad ska vi arbeta med? Kommer vi att bli plundrade? Vem ska bestämma? Frågorna är många. Häng med på resan så får du veta!

Innehåll

Mål för arbetet:
Se matris.

 

Undervisning/ arbetssätt:
Du kommer lära dig genom att:

 • Leva dig in i en vikingkaraktär
 • Samarbeta med din vikingafamilj
 • Arbeta enskilt 
 • Tankekarta
 • Film
 • Kreativt arbete
 • Läsa och skriva faktatext

 

Elevinflytande:

Du kommer att kunna följa och påverka din kunskapsutveckling genom lärandematriser. 

Du kommer att få bestämma vilken roll du har i din familj.

Du kommer att få önska om du ska arbeta med långhus, skepp eller omgivning när vi skapar vår vikingaby.

Du kommer att få välja vad du ska tillverka i slöjden.

 

Bedömning: 

Du kommer att bedömas under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6

Matriser

Hi Re Tk Bl
Vikingatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Historia
Du kan beskriva hur människorna levde under vikingatiden.
Du kan med stöd beskriva hur människorna levde under vikingatiden utifrån din vikingakaraktär.
Du kan beskriva hur människorna levde under vikingatiden utifrån din vikingakaraktär.
Du kan beskriva hur människorna levde under vikingatiden utifrån olika samhällsklasser.
Du kan utförligt beskriva hur människorna levde under vikingatiden utifrån olika samhällsklasser.
Historia
Du kan berätta om olika händelser och vad det ledde till.
Du kan med stöd berätta om en händelse och vad det ledde till. T.ex. att vikingarna reste ut i världen eller bedrev byteshandel.
Du kan berätta om en händelse och vad det ledde till. T.ex. att vikingarna reste ut i världen eller bedrev byteshandel.
Du kan berätta om flera händelser och vad det ledde till. T.ex. att vikingarna reste ut i världen eller bedrev byteshandel.
Du kan berätta utförligt om flera händelser och vad det ledde till. T.ex. att vikingarna reste ut i världen eller bedrev byteshandel.
Historia
Du kan berätta om spår från vikingatiden.
Du kan med stöd berätta om spår från vikingatiden. T.ex. runor, vapen och verktyg m.m.
Du kan berätta om spår från vikingatiden. T.ex. runor, vapen och verktyg m.m.
Du kan berätta lite mer om spår från vikingatiden. T.ex. runor, vapen och verktyg m.m.
Du kan berätta utförligt om spår från vikingatiden. T.ex. runor, vapen och verktyg m.m.
Religion
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna.
Du kan med stöd ge exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna. T.ex. namn och traditioner m.m.
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna. T.ex. namn och traditioner m.m.
Du kan ge flera exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna. T.ex. namn och traditioner m.m.
Du kan ge flera utförliga exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna. T.ex. namn och traditioner m.m.
Teknik
Du kan berätta om de materialval du har valt för att bygga vår vikingaby.
Du kan med stöd berätta om de materialval du har valt för att bygga vår vikingaby.
Du kan berätta om de materialval du har valt för att bygga vår vikingaby.
Du kan berätta om de materialval du har valt för att bygga vår vikingaby och varför du valde dem.
Du kan utförligt berätta om de materialval du har valt för att bygga vår vikingaby och varför du valde dem.
Teknik
Du visar att du kan ompröva dina idéer och du driver arbetet framåt.
Med stöd visar du att du kan ompröva dina idéer och du driver arbetet framåt.
Du visar att du kan ompröva dina idéer och du driver arbetet framåt.
Du visar att du kan ompröva dina idéer och du driver arbetet framåt. Du motiverar dina val.
Du visar att du kan ompröva dina idéer och du driver arbetet framåt. Du motiverar och resonerar kring dina val.
Bild
Utifrån egna idéer kan du skapa med olika material. Om du stöter på problem kan du förbättra ditt skapande under arbetets gång.
Utifrån egna idéer kan du med stöd skapa med olika material.
Utifrån egna idéer kan du skapa med olika material.
Utifrån egna idéer kan du skapa med olika material. Om du stöter på problem kan du förbättra ditt skapande under arbetets gång. (T.ex. om taket rasar för att det är för tungt väljer du en annan lösning med lättare material.)
Utifrån egna idéer kan du skapa med olika material. Om du stöter på problem kan du förbättra ditt skapande under arbetets gång. Du kan även väga för- och nackdelar mot varandra. (T.ex. om taket rasar för att det är för tungt väljer du en annan lösning med lättare material.)
Bild
Du vet vilka material som "passar in" på vikingatiden. Du har också förmågan att skapa i rätt storlek.
Du vet med stöd vilka material som "passar in" på vikingatiden.
Du vet vilka material som "passar in" på vikingatiden.
Du vet vilka material som "passar in" på vikingatiden. Du har också förmågan att skapa i rätt storlek.
Du har god kännedom om vilka material som "passar in" på vikingatiden. Du har också förmågan att skapa i rätt storlek.
Bild
Du kan dokumentera och redogöra för ditt bildarbete.
Du kan med stöd dokumentera och redogöra för ditt bildarbete.
Du kan dokumentera och redogöra för ditt bildarbete.
Du kan dokumentera och redogöra för ditt bildarbete. Du kan redogöra för svårigheter som uppstod och hur du löste dem.
Du kan utförligt dokumentera och redogöra för ditt bildarbete. Du kan redogöra för svårigheter som uppstod och hur du löste dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: