Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi - Min idiolekt Svenska

Skapad 2019-05-07 16:27 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Arbete med med olika lekter: sociolekt, sexolekt, dialekt och kronolekt samt beskrivning av din egen idiolekt.

Matriser

Sve
Språksociologi - Min idiolekt

E
C
A
Reflektion över språklig variation
Du kan reflektera över hur språklig variation hänger ihop med talaren och situation. Du kan ge exempel på och diskutera hur språkbruk kan markera avstånd och samhörighet till andra människor.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Attityder till språklig variation
Du kan resonera kring attityder till språkliga variationer.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
Skriftlig framställning
Du kan skriva en sammanhängande och begriplig text. Du kan också anpassa din text till mottagare och kommunikationssituation och följa skriftspråkets normer.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss delanpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: