Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4

Skapad 2019-05-07 17:57 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Kapitel 5 i matematikboken Alfa. Arbetsområde geometri
Grundskola 4 Matematik
Matematikboken Alfa kapitel 5 Uppskatta längd, mäta med linjal, enhetsomvandling, vinklar och vrå.

Innehåll

Matematikboken Alfa - kapitel 5

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna mäta och jämföra olika längder

- förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel

- känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer

- kunna beräkna omkretsen av månghörningar 

- kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom test och diagnos.

Matriser

Ma
Geometri åk 4

nivå 0
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Mäta och jämföra
Du kan med stöd mäta och jämföra olika längder i centimeter och decimeter.
Du kan mäta och jämföra olika längder i centimeter och decimeter samt någon enhetsomvandling t ex större till mindre, decimeter till centimeter.
Du kan mäta och jämföra olika längder i centimeter, decimeter och meter samt flera enhetsomvandling t ex större till mindre, mindre till större, dm till cm, meter till dm.
Du kan mäta och jämföra olika längder i millimeter, centimeter, decimeter och meter. samt enhetsomvandlingar; dm till cm, meter till dm, dm till mm, meter till mm.
Förklara och förstå
Du kan med stöd förklara skillnaden mellan en rät, en spetsig och en trubbig vinkel och visar det till exempel genom att peka på rätt vinkel.
Du förstår skillnaden mellan en rät, en spetsig och en trubbig vinkel och visar det till exempel genom att peka på rätt vinkel och ge någon förklaring.
Du visar att du förstår skillnaden mellan en rät, en spetsig och en trubbig vinkel genom att till exempel peka på rätt vinkel, rita dem och ge några förklaringar.
Du visar att du förstår skillnaden mellan en rät, en spetsig och en trubbig vinkel genom att peka på rätt vinkel, rita dem, förklara samt ange grader.
Beskriva
Du kan med stöd känna igen några geometriska figurer till exempel kvadrat och cirkel och med stöd beskriva t ex kvadrat, cirkel.
Du känner igen några geometriska figurer till exempel kvadrat och cirkel och visar det genom att beskriva kvadratens sidor är lika långa, en cirkel är rund.
Du känner igen några geometriska figurer till exempel kvadrat, cirkel och rektangel. Du visar det genom att beskriva kvadratens sidor är lika långa, en cirkel är rund och har inga hörn, rektangeln har två sidor lika långa.
Du känner igen och kan beskriva flera geometriska figurer och visar det genom att till exempel ange grader på vinklarna, antal sidor, antal hörn, jämför sidornas längd, parallella sidor, parallella hörn.
Beräkna omkrets
Du kan med stöd beräkna omkretsen av till exempel en kvadrat.
Du kan beräkna omkretsen av till exempel kvadrat och rektangel (fyrhörning).
Du kan beräkna omkretsen av till exempel kvadrat och rektangel (fyrhörning) samt triangel (trehörning).
Du kan beräkna omkretsen av månghörningar och visar förståelse för formeln för omkrets.
Beräkna area
Du kan med stöd beräkna arean av till exempel en kvadrat och centimeterrutat papper.
Du kan beräkna arean av kvadrater och rektanglar och visar det genom att mäta sidorna och multiplicera samt förståelse för ytan jämfört med omkrets. .
Du kan beräkna arean av t ex kvadrater och rektanglar och visar förståelse för kvadratcentimeter, kvadratdecimeter osv.
Du kan beräkna arean av kvadrater och rektanglar och visar förståelse för kvadratcentimeter samt formeln för area.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: