Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål ryska/ Sagofigurer

Skapad 2019-05-07 19:09 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Elever kommer att skriva sin egen saga och presentera den. Sagan ska innehålla typiska ord och uttryck som hör till ryska folksagor.

Innehåll

 

Pedagogisk planering, modersmål, årskurs 7–9

 

 

 

Sagofigurer

 

I arbetsområdet kommer vi att bekanta oss/återuppta bekantskapen med olika ryska sagofigurer: vilka egenskaper de har, hur man kan beskriva dem. Vi läser en eller två dikter, ett par sagor och elever tittar på en film hemma (У Лукоморья Александр Пушкин, Царевна-лягушка, Последний богатырь). Vi ska även arbeta med ett korsord med tema ”I sagornas värld”.

 

Eftertext arbete består av olika uppgifter: svara på frågorna, förklara ord, välja rätt ändelse till vissa ord, fylla i luckor, lära en dikt utantill, para ihop synonymer, sätta ihop rätt sagofigur med rätt adjektiv för att beskriva den.

 

Vi tittar även på struktur an en rysk saga, komponenter och uttryck som hör till den.

 

Vi kommer att jobba med detta under ca. 5–6 lektioner och eleverna visar sina kunskaper av ämnet genom att skriva sin egen saga och presentera den muntligt.

 

 

 

Syfte

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

 

 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

 

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

 

Tala, lyssna och samtala

 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

 

• Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 

Språkbruk

 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.  Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

 

 

Matriser

Ml
Modersmål ryska/ Sagofigurer

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Språkbruk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: