Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapad 2019-05-08 09:56 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 4 Bild
Under 3 veckor kommer vi på fritids arbeta med estetiska uttrycksmedel.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

 Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

2. Undervisningens innehåll 

Här kommer vi arbeta med olika redskap och tekniker.

3. Utvärdering

Kort utvärdering efter varje tillfälle i form av glada/ledsna gubbar.
Efter avslutad period gör pedagogen en större utvärdering i form av processkarta.

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
    Lgr11  -
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
    Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: