👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sekularisering & nyreligiositet

Skapad 2019-05-08 10:31 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Sedan upplysningen har västvärldens länder sekulariserats. Religionen har fått en undanskymd roll. Samtidigt har religionen blivit en privatsak. Men i takt med det moderna samhällets utveckling, med bättre levnadsvillkor osv har många människor börjat fundera över sin nya tillvaro, meningen med livet. I nyandliga rörelser som uppstått sedan 1960- talet har kritik också riktats mot den stigande konsumtionshetsen, miljöförstöringarna och det moderna samhällets rotlöshet. I detta moment går vi igenom sekulariseringens orsaker och några nyreligiösa rörelser.

Innehåll

Syfte:

 • Få kännedom om vad sekularisering är, hur den har uppstått och var i världen den har skett. 
 • Få kännedom om nya religiösa rörelser & privatreligiositet.
 • Få kännedom om hur nya religiösa rörelser har vuxit fram, hur samhället påverkar och påverkas av nyreligiösa rörelser. 

Mål:

 • Att kunna redogöra för en nyreligiös rörelse och dess centrala tankegångar. 
 • Att placera den nyreligiösa rörelsen i en samhällskontext och diskutera hur den har vuxit fram, och hur den påverkar individer och samhälle.

Metod:

 • Genomgång av sekulariseringen, dess orsaker och konsekvenser.
 • Genomgång av New Age, privatreligiositet och nyreligiösa rörelser. 
 • Individuellt arbete med en valfri nyreligiös rörelse.

Viktiga begrepp:

 • Sekularisering, New Age, privatreligiositet, sekt, kult

 

Uppgifter

 • Nyreligiösa rörelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Religion: Sekularisering & nyreligiositet

Religionskunskap

F
E
C
A
Fakta - Religion
Du har kunskaper om den valda religionen och redogör för dess centrala tankegångar.
Du besvarar inte frågeställningarna och/eller är mycket otydlig i din framställning.
Du besvarar frågeställningarna och dina svar är enkla.
Du besvarar frågeställningarna och dina svar är utvecklade.
Du besvarar frågeställningarna och dina svar är välutvecklade.
Samband - Religion & samhälle
Du undersöker och diskuterar sambandet mellan samhällsutvecklingen och den nya religiösa rörelsen - hur/varför/påverkan.
Du förklarar otillräckligt om hur den nya religionen uppstått och var den finns.
Du förklarar på ett enkelt sätt hur den nya religionen uppkommit och var den finns. Ytligt - du fördjupar dig inte.
Du förklarar på ett utvecklat sätt hur den nya religionen uppkommit och var den finns. Du försöker bredda frågan genom att ge exempel på hur samhället och religionen påverkat varandra.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur den nya religionen uppkommit och var den finns. Du fördjupar och breddar frågan genom att ge exempel på hur samhället och religionen påverkat varandra.
Livsfrågor - Nya religiösa rörelser
Du reflekterar över den nya religionens livsfrågor - hur individer och samhällen påverkas av den nya religionen.
Du saknar en diskussion om livsfrågor.
Du har en enkel diskussion om livsfrågor i den nya religionen - liv/död, värderingar, etik osv.
Du har en utvecklad diskussion om livsfrågor i den nya religionen - liv/död, värderingar, etik osv.
Du har en välutvecklad diskussion om livsfrågor i den nya religionen - liv/död, värderingar, etik osv.
Källor & källkritik
Du använder källor för att hitta svaren på frågeställningarna och gör detta källkritiskt.
Du anger inte varifrån du hämtat källorna och/eller har bara en källa i din undersökning.
Du gör ett försök till att ange varifrån du hämtat källorna. Du har minst två källor.
Du anger varifrån du hämtat källorna och gör ett försök till källkritisk reflektion. Du har minst två källor.
Du anger varifrån du hämtat källorna på ett tydligt sätt och reflekterar över källornas tillförlitlighet. Du har minst två källor.