Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - sprattelgubbe

Skapad 2019-05-08 10:46 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Teknik - "Robothand och sprattelgubbe"
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under en period framöver kommer vi i ämnet teknik arbeta med en konstruktionsuppgift som går ut på att tillverka en sprattelgubbe. Under temats gång kommer du att få ta del av instruktioner, göra egna planeringar, skisser, ritningar, konstruktioner samt utvärdera ditt arbete.

Innehåll

Konkretiserade mål för eleverna i arbetsområdet Sprattelgubben

Du ska göra en skiss,ritning och mall på en sprattelgubbe.

Du ska upptäcka hur man kan förflytta en rörelse i en axel till en annan rörelse i en annan axel.

Du ska träna dig i att utvärdera ditt arbete utifrån hur väl din ritning fungerade, hur funktionen blev, hur nöjd du är med utformningen.

Du ska träna din problemlösningsförmåga och kunna göra verklighet av dina idéer.

Du ska träna på att självständigt driva ditt eget arbete framåt.

Undervisning/arbetssätt

Eleverna får helt fritt bestämma vad de ska göra och hur de ska göra det. Först ritas en skiss på både framsida och baksida där det framgår vad och hur det ska röra sig. Sedan ska eleverna göra sin "sprattelgubbe" så som de har tänkt.

Varje elev ska göra en utvärdering av arbetsområdet och reflektera kring svårigheter och hur man kan utveckla. Eleverna ska också tänka på hur väl de har lyckats och göra någon slags bedömning av sitt arbete.

Bedömning

Bedömningen av arbetet görs utifrån: -skiss på framsida och baksida -mallar -den färdiga sprattelgubben.

Den enskilda elevens arbete med sin sprattelgubbe (idé, problemlösning,utformning, handlingskraft) och utvärdering och bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Ämnesmatris Teknik

Teknik - Sprattelgubbe

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Du kan med stort stöd av lärare och kamrater beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen och några olika mekanismer i dem.
Du kan beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen och några olika mekanismer i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem samverkar tillsammans. Du kan koppla detta till andra lösningar som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruera
Du kan med stort stöd av lärare och kamrater bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Du kan med stort stöd av lärare och kamrater hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Du kan med stort stöd från lärare och kamrater visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: