Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1600-talets Sverige vt-19

Skapad 2019-05-08 12:36 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia
Under 1600-talet var Sverige ofta inblandat i krig med våra grannländer. Den första tidningen gavs ut, vägnätet började växa och man börjar kunna skicka post.

Innehåll

Mål för elev

Vi ska utveckla förmågan att
- jämföra och se samband
- reflektera över sin egen o andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Innehåll

Vi ska studera
- den svenska statens framväxt och organisation
- det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor
  och grupper runt Östersjön.
- migration till och från samt inom svenska riket.
- vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument kan berätta   om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.

Genomförande

Vi ska
- läsa i historieböcker (främst När Sverige var som störst), studera bilder,
  se undervisningsfilm om vi hinner och vår projektor blir lagad
- samtala
- titta på Monumentet som rests till  minne av slaget vid Lund och på en tingshög.  
Ord och begrepp: kronologi, förändring, likheter, skillnader, orsak, konsekvens, stormaktstiden, nya tiden, rådet, rikskansler, de fyra stånden, migration,  abdikera, envälde, flottan, slaget vid Lund, monument, snapphanar, barock, källa  + ord vi samlar under arbetets gång
Tid: v 21 – 23   Tiden är knapp - vi hinner nog inte allt jag vill....

Redovisning

Du kommer att få såväl muntliga som skriftliga uppgifter, där du ska visa att du kan jämföra och se samband. Du ska också visa att du kan använda de ord och begrepp vi arbetar med.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: