Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och programmering

Skapad 2019-05-08 13:53 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Programmering är en stor del av vårt vardagliga liv! Kan vi verkligen programmera en robot att göra allt som vi gör? Hur skapar man ett dataspel med hjälp av kod?

Innehåll

Tid: v19-

Du ska kunna:

  • Diskutera om möjligheter, begränsningar och risker med programmering och automatisering
  • Göra egna  progam med blockprogrammering
  • Föra över och testa dina proigram på en micro_bit

Bedömning: Du kommer att bedömas i ett skriftligt arbete och i praktisktprogrammering.

Uppgifter

  • Robotar. Himmel eller helvete?

  • Sten, sax, påse och andra program för micro:bit!

  • Sten, sax, påse och andra övningar!

Matriser

Tk
Teknik Micro:bit och programmering

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar och genomförande av arbete
Eleven kan undersöka och skapa enkla program till micro:bit och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur programmets delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka och skapa olika program till micro:bit och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur programmets delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka och skapa även mer avancerade program till micro:bit och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur programmets delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: