Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering vt-20

Skapad 2019-05-08 14:26 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola F
Vad gör vi under våren i förskoleklass? Här kan ni som föräldrar ta del av det som står i styrdokument, Lgr 11, och läsa om hur vi arbetar för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

 

Språk och kommunikation, enligt Lgr 11: 

 

 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.

 • Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 • Berättande texter, faktatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

 

Så arbetar vi med Språk och kommunikation:

  

 • Vi har samlingar där vi tränar på att berätta saker för varandra och lyssna på varandra.

 • Vi läser själv en liten stund varje dag då man på sin nivå tittar på bilder, läser korta ord, letar efter bokstäver och ordbilden.

 • Vi läser tillsammans, högläsning: Både faktatexter och skönlitterära böcker, böcker med bilder och utan.

 • Tillsammans diskuterar vi böckerna på olika sätt.

 • Genom konfliktlösning tränar vi på att uttrycka sig på olika sätt samt kunna sätta ord på sina känslor. Vi ser filmer om olika sätt att vara och diskuterar detta tillsammans.  Vi pratar om att alla har rätt att vara olika och allas lika värde. Pratar och arbetar med känslor och uttryck.

 • Vilka regler gäller för digitala verktyg – vi fotograferar närmiljön och kommer på så sätt in på reglerna som gäller runt det. Vi använder Ipad på olika sätt i vardagen.

 • Vi skriver berättelse tillsammans, skriver egna berättelser, gör berättelser med hjälp av Ipad och skapar film.

 • Vi tränar på att rimma.

 • Vi tränar på att skriva bokstäverna på rätt sätt.

 • Vi tränar på hur bokstäverna låter. Och var i ordet man kan höra dem. Vi ljudar och jobbar med ordbilder för att skapa ett intresse för läsningen.

 • Vi använder oss av ett material som heter Skolplus. 

  

Skapande och estetiska uttrycksformer, enligt Lgr 11:

 

 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck. 

 • Skapande genom estetiska uttrycksformer.

 

Så här arbetar vi med Skapande och estetiska uttrycksformer:

  

 • Pysslar ett pyssel till varje bokstav vi arbetar med. Då använder vi oss av olika material och metoder.

 • Vi arbetar med Cirkustema på rytmiken då barnen får uppträda med sång och drama och visa upp det för olika typer av publik.

 • Målar bilder till texter vi skriver.

 • Vi skriver texter till färdiga bilder.  

 

Matematiska resonemang och uttrycksformer, enligt Lgr 11:

 

 • Pröva matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Del av helhet och del av antal.

   

  Så arbetar vi med Matematiska resonemang och uttrycksformer:

   

 • Ge instruktioner till en kompis genom en beskrivning av olika matematiska begrepp, läge och former

 • Problemlösning

 • Sorteringsövningar

 • Antalsträning och träna på siffror

 • Asymmetriska figurer

 • Mönsterträning

 • Pratar om dagens datum, månad och år dagligen.

 • Vi arbetar med materialet Skolplus, där barnen via olika övningar på ett enkelt sätt kan träna på olika begrepp via Film, övningar på Ipad samt i pappersform.

 • Vi använder oss också av materialet Mamma Mu där det finns olika övningar i en bok där som barnen skriver och ritar svar i.  
    
  Natur, teknik och samhälle, enligt Lgr 11:

 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till
  vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

  Hur arbetar vi med Natur, teknik och samhälle:
   
 • Vi har utedag en gång i veckan då vi vistas i naturen och tittat på skiftningarna samt tittar på olika delar av naturen. Vi tittar på olika växter och djur hur de ser ut och hur de olika årstiderna skiljer sig. När vi är i skogen bygger vi även kojor.

 • Vi plockar skräp i naturen och på skolgården och sorterar det. Vi har en sorteringsstation i klassrummet.

 • Vi gör studiebesök på ett skolmuseum och en i gammal lanthandel under våren.

 • Vi läser högt olika faktatexter och skriver korta fakta om det vi läst.  

  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, enligt Lgr 11:
   

 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.  
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 

  Så här arbetar vi med Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse:

   

 • Vi leker lekar på idrotten och rasterna.

 • Vi har idrott varje vecka.

 • Vi är ute i naturen varje vecka.

 • Vi ser film och pratar om varför vi ska äta mat, varför det är viktigt att sova ordentligt och varför man ska röra på sig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: