Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7: Sy t-shirt

Skapad 2019-05-08 15:03 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 Slöjd
Detta arbetsområde handlar om att designa och sy en t-shirt.

Innehåll

Konkreta mål:

Att designa din egna t-shirt och sy den. Att öva på att hantera symaskinen och lära dig att följa en arbetsbeskrivning.

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt från idén och fram till utvärderingen är gjord;

 • hur du utvecklar idén och planerar ditt arbete, 
 • hur du använder dig av symaskinen och hur noggrant du jobbar,
 • hur du kan följa instruktioner,
 • hur du kommer framåt i arbetet,
 • hur du utvärderar ditt arbete.

Undervisning:

Vi ser ett program från UR som handlar om att sy en t-shirt.

Du får planera och skissa din egen t-shirt. 

Vi har både gemensamma och individuella genomgångar på olika delar som finns med i detta område;

 • måttagning och mönsterritning
 • mönsterutlägg och tillklippning
 • att trä symaskinen och öva på liten sicksack

När du sedan ska sy din t-shirt har du en arbetsbeskrivning att följa.

På slutet av varje lektion får du skriva ner hur lektionsarbetet har gått.

När du är färdig med arbetet utvärderar du hela ditt arbete där du skriver hur det har gått att jobba och hur du tycker resultatet blev.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: